Vi phạm khai sai thuế, Than Mông Dương - Vinacomin (MDC) bị phạt hơn 210 triệu đồng

Linh Anh

Việc MDC khai sai dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin (mã CK: MDC) vừa nhận được quyết định xử phạt từ Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh do khai sai, dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Với hành vi trên, MDC bị phạt tiền 6,6 triệu đồng, tương ứng 20% tính trên số tiền thuế giá trị gia tăng khai thiếu và 204,2 triệu đồng, tương ứng 20% tính trên số tiền thuế thu nhập cá nhân khai thiếu. Tổng số tiền mà MDC phải nộp gần 211 triệu đồng.

Về kết quả kinh doanh năm 2022, trước kiểm toán, doanh thu thuần và lãi ròng đạt lần lượt 2.818 tỷ đồng và 109,5 tỷ đồng.

Sau kiểm toán, hai chỉ tiêu này điều chỉnh giảm còn 2.801 tỷ đồng và 89,6 tỷ đồng, tăng lần lượt 21% và 168% so với năm 2021.

Tính đến ngày 31/12/2022, MDC sở hữu tổng cộng nguồn vốn trị giá 1.445 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm.

Về cơ cấu nợ, tổng nợ phải trả của MDC đạt 1.130 tỷ đồng, trong đó nợ dài hạn chiếm phần lớn với 867 tỷ đồng, còn lại là nợ ngắn hạn hơn 263 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tính đến cuối năm 2022 là 314,7 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 92,7 tỷ đồng. 

Tin Cùng Chuyên Mục