Thuế thu nhập doanh nghiệp 2020 của VPBank điều chỉnh giảm 18 tỷ đồng

VnEconomy

Theo văn bản của Tổng cục Thuế, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) sẽ nộp số thuế phát sinh trong 2 năm 2018 và 2019 là 18 tỷ đồng...

VPBank cho biết, số tiền phải nộp bổ sung chủ yếu do kết quả kiểm tra điều chỉnh giảm chi phí dự phòng của khoản mục đầu tư dài hạn làm tăng lợi nhuận trước thuế năm 2018, 2019 và tăng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tương ứng. Khoản thuế thu nhập doanh nghiệp này sẽ được điều chỉnh giảm vào số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của VPBank.

Kết thúc quý III năm 2020, mức tăng trưởng tín dụng hợp nhất tại VPBank đạt 16,50%, trong đó, ngân hàng riêng lẻ đạt 19,34%; tỷ lệ nợ xấu hợp nhất được duy trì ở mức dưới 3% trong bối cảnh cả thị trường chịu ảnh hưởng bởi Covid-19, tỷ lệ này tại ngân hàng riêng lẻ giảm từ mức 2,18% cuối 2019 xuống còn 2,01% cuối quý III/2020.

Thuế thu nhập doanh nghiệp 2020 của VPBank điều chỉnh giảm 18 tỷ đồng - Ảnh 1

Song song với việc giảm dần tỷ lệ nợ xấu, ngân hàng cũng gia tăng chi phí dự phòng hợp nhất thêm 14,4% so với cùng kỳ (sau khi đã loại trừ khoản chi phí dự phòng cho VAMC), tỷ lệ này ở ngân hàng riêng lẻ đạt gần 30%. Ngoài ra, ở một số chỉ tiêu nghiệp vụ khác, ngân hàng cũng đạt ở mức khả quan. Cụ thể: tỷ lệ dư nợ tín dụng trên tổng vốn huy động (LDR) đạt mức 67% so với giới hạn của  là 85%; tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 27,8% so với mức tối đa Ngân hàng Nhà nước cho phép là 40%. 

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tại ngân hàng hợp nhất tiếp tục được duy trì ở mức hơn 11% so với mức tối thiểu 8% theo yêu cầu Basel II. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) lần lượt đạt mức 21,8% và 2,5%.

Link bài gốc

Tin Cùng Chuyên Mục