Vi phạm loạt quy định công bố thông tin, Sông Đà 2 (SD2) bị xử phạt 77,5 triệu đồng

An An

SD2 không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu gồm Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2021.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty cổ phần Sông Đà 2 (mã ck: SD2) số tiền 77,5 triệu đồng do Công ty không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, SD2 không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu gồm Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2021.

Ngoài ra, SD2 cũng không công bố thông tin đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX và hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu gồm miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Trần Văn Trường; miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng - bà Phạm Thị; bổ nhiệm phụ trách Phòng tài chính kế toán - ông Lê Mạnh Đoàn.

Bên cạnh đó, SD2 không giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2022; miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc - ông Đào Đức Phong và thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (ngày họp 28/02/2022).

Công ty cổ phần Sông Đà 2 (SD2) tiền thân là Công ty Xây dựng Dân Dụng thuộc Tổng Công ty Sông Đà - Công ty cổ phần (mã ck: SJG) được thành lập năm 1980, hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp, bất động sản, sản xuất và cung cấp vật liệu xây dựng. Vốn điều lệ của công ty đạt hơn 144 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, quý III/2023, SD2 ghi nhận doanh thu thuần đạt 27,2 tỷ đồng, tăng nhẹ 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vi phạm loạt quy định công bố thông tin, Sông Đà 2 (SD2) bị xử phạt 77,5 triệu đồng - Ảnh 1

Do kinh doanh dưới giá vốn nên công ty lỗ gộp 1,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 1,3 tỷ đồng. 

Ngoài ra, chi phí quản lý gắp 2,5 lần cùng kỳ, ghi nhận 4,4 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, giá vốn, lợi nhuận sau thuế của SD2 ghi nhận khoản lỗ 5,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ báo lỗ 246 triệu đồng. 

Vi phạm loạt quy định công bố thông tin, Sông Đà 2 (SD2) bị xử phạt 77,5 triệu đồng - Ảnh 2

Lũy kế 9 tháng đầu năm, SD2 ghi nhận doanh thu thuần đạt 84,3 tỷ đồng, giảm mạnh so với khoản 115,1 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022.

Lợi nhuận sau thuế lỗ 5,6 tỷ đồng, qua đó nâng tổng lỗ lũy kế lên hơn 19 tỷ đồng.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã đưa cổ phiếu SD2 vào diện cảnh báo từ ngày 07/04/2023 do bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ 3 năm liên tiếp trở lên.

Tin Cùng Chuyên Mục