Vietcombank (VCB) quý III/2022 lãi tăng 32%

Lam Lê

Năm 2022, Vietcombank đặt mục tiêu lãi trước thuế tối thiểu tăng 12% so với kết quả năm 2021, tương đương 30.675 tỷ đồng. Như vậy, Ngân hàng đã thực hiện được hơn 81% mục tiêu sau 9 tháng.

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank, mã CK: VCB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2022.

Vietcombank (VCB) quý III/2022 lãi tăng 32% - Ảnh 1

Cụ thể, trong kỳ thu nhập lãi thuần của Vietcombank tăng 31% so với cùng kỳ, thu được gần 13.664 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu ghi nhận giảm so với cùng kỳ quý trước, trong đó hoạt động dịch vụ kém khả quan hơn khi chỉ đạt 1.102 tỷ đồng, giảm 2,2% so với cùng kỳ. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh lỗ 154 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 28 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động kinh doanh khác đạt 389 tỷ đồng, giảm 13,8%.

Theo đó, tổng thu nhập hoạt động quý III/2022 của Vietcombank đạt 16.714 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động ở mức 6.370 tỷ đồng, tăng 27,3%. Tỷ lệ CIR (chi phí hoạt động/thu nhập) ở mức 38,1%.

Vietcombank tăng chi phí dự phòng rủi ro lên 2.778 tỷ đồng, tăng 10,6% so với quý 3/2021. Tuy nhiên, do giảm chi phí dự phòng của 2 quý trước nên chi phí dự phòng rủi ro 9 tháng ở mức 7.785 tỷ đồng, giảm 2,8% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank đạt 24.939 tỷ đồng, tăng 29% so với 9 tháng đầu năm 2021.

Tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản Vietcombank đạt gần 1,65 triệu tỷ đồng, tăng 16,6% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 1,13 triệu tỷ đồng, tăng 17,6% so với đầu năm và tăng 2,66% so với cuối tháng 6/2022.

Tiền gửi khách hàng tại Vietcombank tăng 5,4% trong 9 tháng lên gần 1,2 triệu tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi vốn chuyên dùng và tiền gửi ký quỹ đạt 417,8 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 12.700 tỷ đồng so với đầu năm. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) giảm từ 35,7% xuống 34,9%.

Đáng chú ý, Vietcombank tiếp tục nhận được nguồn vốn giá rẻ với quy mô lớn trong quý 3. Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại nhà băng này đã lên tới 86.244 tỷ đồng vào cuối tháng 9, gấp 11 lần con số cuối năm 2021 (7.694 tỷ đồng). Riêng chỉ trong quý III, Kho bạc Nhà nước đã gửi vào Vietcombank thêm hơn 27 nghìn tỷ đồng.

Tổng nợ xấu tính đến 30/09/2022 tăng 47% so với đầu năm, chiếm gần 9.004 tỷ đồng trong tổng dư nợ. Đáng chú ý, nợ dưới tiêu chuẩn tăng lên mức hơn 2.313 tỷ đồng, gấp 3 lần đầu năm. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ 0.64% đầu năm lên 0.8%.

Ngoài ra, tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu của Vietcombank đạt 402%, cao nhất trong các ngân hàng thương mại. Mặc dù tỷ lệ này đã giảm so với mức 506% (tháng 6/2022) và 421% (tháng 12/2021).

Năm 2022, Vietcombank đặt mục tiêu lãi trước thuế tối thiểu tăng 12% so với kết quả năm 2021, tương đương 30.675 tỷ đồng. Như vậy, Ngân hàng đã thực hiện được hơn 81% mục tiêu sau 9 tháng.

Tin Cùng Chuyên Mục