Viglacera làm chủ đầu tư khu công nghiệp gần 4.000 tỷ tại Thái Nguyên

Đoàn Chi

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 225/QĐ-TTg về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 (tại xã Bá Xuyên và xã Tân Quang, TP Sông Công).

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo đó, Dự án được triển khai gồm 2 khu: Khu số 1 có quy mô 175,52ha, nằm trên địa giới hành chính của xã Tân Quang và một phần xã Bá Xuyên; Khu số 2 có quy mô 120,72ha, nằm trên địa giới hành chính của xã Bá Xuyên và một phần xã Tân Quang.

Dự án có tổng vốn đầu tư 3.985,47 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 597,82 tỷ đồng; thời gian thực hiện không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

Nhà đầu tư Dự án là Công ty cổ phần Viglacera Thái Nguyên. Công ty này chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ dự án và văn bản gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đồng thời, chủ đầu tư chỉ được thực hiện dự án sau khi việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án và phương án trồng rừng thay thế được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa, trồng rừng thay thế theo quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh Thái Nguyên bảo đảm tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; sự phù hợp của Dự án với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cam kết của nhà đầu tư về việc đảm bảo điều kiện đầu tư hạ tầng khu công nghiệp theo quy định.

Tin Cùng Chuyên Mục