Xã Lương Lỗ (Thanh Ba, Phú Thọ): Phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp hóa

Khánh Ngân

Sau hơn 01 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 12/4/2021 của Huyện ủy Thanh Ba về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, trên địa bàn xã Lương Lỗ đã hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, tập trung, đầu tư quy mô, sản xuất theo chuỗi liên kết, qua đó gia tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích và nâng cao thu nhập cho người dân.

Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp bền vững

Lương Lỗ là xã đồng bằng, thuộc tiểu vùng 01 của huyện Thanh Ba, Phú Thọ với diện tích tự nhiên là 817,61ha, dân số là 7.083 người. Xã có 11 chi bộ với 306 đảng viên và 6 khu dân cư.

Xã có điều kiện tự nhiên tương đối thuận lợi cho việc quy hoạch và xây dưng nông thôn mới; Có hệ thống giao thông thuận tiện; Có hệ thống thủy lợi đáp ứng được nhu cầu tự phục vụ sản xuất để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội phục vụ cho việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của địa phương đã được Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Thanh Ba xét duyệt vào nhóm hai để tổ chức thực hiện. Từ đó luôn được sự quan tâm tạo điều kiện về mọi mặt cho kinh tế của địa phương phát triển, trình độ dân trí được nâng lên rõ rệt.

Xã Lương Lỗ (Thanh Ba, Phú Thọ): Phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp hóa - Ảnh 1

Theo đó, tổng giá trị thu trên địa bàn là 288.270,97 triệu đồng, đạt 120,01% so cùng kỳ (CK), đạt 114,68% so kế hoạch (KH). Trong đó, giá trị từ sản xuất là 270.703,07 triệu đồng, đạt 125,31% so CK, đạt 116,25% so với KH. Giá trị kinh tế ngành nông nghiệp 52.971,32 triệu đồng; Chiếm tỷ trọng 19,57% giá trị sản xuất, so với KH đạt 100,19%, so với CK đạt 117,12%. Chiếm 18,38% tổng giá trị thu trên địa bàn.

Tổng sản lượng lương thực đạt 3.861 tấn, đạt 108,88% so với KH, đạt 102,51% so với CK. Bình quân lương thực đầu người 546,11kg/người/năm, so với KH đạt 106,5%, so với CK bằng 100,11%. Bình quân thu nhập đầu người đạt 40,7 triệu đồng/người/năm, so với KH đạt 111,11%, so với CK bằng 117,20%.

Ông Lê Ngọc Thực – Chủ tịch UBND xã Lương Lỗ chia sẻ: 09 tháng đầu năm 2022 địa phương gặp không ít khó khăn về thời tiết, dịch bệnh, giá cả thị trường, việc làm, vốn đầu tư. Song nhờ sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và nhân dân, xã đã khắc phục khó khăn, bám sát chủ trương, nghị quyết của cấp trên, vận dụng cụ thể hoàn cảnh thực tế của địa phương một cách hợp lý, có hiệu  quả; Công tác chỉ đạo sản xuất và khuyến nông được coi trọng nên tăng năng suất và sản lượng. Bên cạnh đó, xã cũng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới vào sản xuất; Tiếp tục đưa giống lúa J02 áp dụng cho sản xuất vụ Xuân năm 2022 cho hiệu quả kinh tế, hỗ trợ hợp tác xã (HTX) Hoa Sen thuê 4ha đất phát triển mô hình Măng Tây bước đầu sinh trưởng phát triển tốt và cho thu nhập hàng chục triệu đồng/ha, phát triển tốt các nhóm ngành nghề dịch vụ; Khuyến khích lao động của địa phương vào các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, giải quyết tốt vấn đề lao động việc làm và tăng thu nhập cho hộ gia đình, góp phần nâng cao tổng giá trị thu nhập của địa phương.

Xã Lương Lỗ (Thanh Ba, Phú Thọ): Phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp hóa - Ảnh 2

Giải pháp toàn diện

Tuy đã đạt được những thành công nhất định nhưng việc xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn của địa phương vẫn còn gặp nhiều khó khăn như quy mô một số chuỗi nhỏ, chủ yếu nội bộ HTX, doanh nghiệp chưa mở rộng thành một vùng hoặc liên kết với nhiều HTX, doanh nghiệp cùng tham gia; Công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá sản phẩm nông sản sạch của doanh nghiệp, HTX chưa thường xuyên…

Vì vậy, Đảng bộ, UBND xã Lương Lỗ tăng cường công tác quản lý chuẩn bị các điều kiện, biện pháp để triển khai kế hoạch sản xuất, tập trung chỉ đạo chăm sóc cây trồng vụ Đông và vụ Xuân 2023 đạt kết quả cao; Vận động nhân dân hưởng ứng, đồng thuận việc cho thuê diện tích đất kém hiệu quả để mở rộng mô hình cây Măng Tây của HTX Hoa Sen tại khu đồng màu và đồng cháy Mạo Phổ tránh lãng phí tài nguyên đất, đồng thời mang lại thu nhập cho nhân dân, vừa có thêm nguồn thu từ việc cho thuê đất đồng thời có thể làm thuê cho đơn vị thuê đất góp phần thực hiện mục tiêu về chuyển đổi cơ cấu cây trồng; Tích cực tuyên truyền chuyển đổi cơ cấu cây trồng giảm diện tích trồng ngô lấy hạt, tăng diện tích trồng ngô sinh khối và các cây trồng khác mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Xã Lương Lỗ (Thanh Ba, Phú Thọ): Phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp hóa - Ảnh 3

Tập trung rà soát quản lý tốt quỹ đất công, quản lý chặt chẽ đất đai, không để xảy ra tình trạng sử dụng đất sai mục đích, phá hủy mặt bằng khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; Đề cao cảnh giác với thiên tai, thời tiết diễn biến phức tạp, chủ động đối phó nhằm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất về tài sản, hoa màu cho nhân dân trong mùa mưa bão; Tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm...

Thực hiện Nghị quyết của Đảng và kế hoạch của UBND, địa phương tích cực kiểm tra, rà soát các tiêu chí khu nông thôn kiểu mẫu, duy trì Ban chỉ đạo, chỉ đạo khu dân cư đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí còn thiếu, tranh thủ các nguồn lực, kêu gọi sự đầu tư, tài trợ các hạng mục khu nông thôn mới kiểu mẫu; Thực hiện tốt công tác phòng chống  dịch Covid-19, tuyên truyền nhân dân biết cách phòng chống dịch bệnh, tự bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội…

Bên cạnh đó, địa phương cũng tranh thủ sự ủng hộ của các ngành, các cấp, các đoàn thể để thu hút nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, con em địa phương để xây dựng cơ sở vật chất, các công trình công  cộng, đường giao thông nông thôn, nhà ở cho các hộ đặc biệt khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; Thu hút các nguồn vốn hỗ trợ, vốn vay ưu đãi của Nhà nước để tạo điều kiện cho nhân dân vay phát triển kinh tế gia đình và làm giàu cho gia đình, nâng cao mức sống cho nhân dân, tuyên truyền làm tốt công tác xuất khẩu lao động tăng thu nhập cho nhân dân.

Tin Cùng Chuyên Mục