Xây dựng Coteccons (CTD) báo lãi tăng trưởng bằng lần, nợ xấu ghi nhận tới 1.659 tỷ đồng

Linh An

Luỹ kế cho kỳ kế toán bán niên kết thúc vào ngày 31/12/2023, lợi nhuận sau thuế đạt 135,7 tỷ đồng, tăng gấp 9 lần cùng kỳ năm trước, đồng thời là mức cao nhất kể từ quý I/2021.

Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (mã ck: CTD) vừa công bố báo cáo tài chính quý II niên độ tài chính 2024 (bắt đầu tính từ ngày 01/07/2023 đến 30/06/2024).

Theo đó, trong quý II/2024 (từ 1/10/2023 tới 31/12/2023), doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 5.659,9 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước.

Nhờ tiết giảm đáng kể chi phí hoạt động, lợi nhuận sau thuế của CTD tăng gấp 3,6 lần cùng kỳ năm trước, đạt 69 tỷ đồng. 

Xây dựng Coteccons (CTD) báo lãi tăng trưởng bằng lần, nợ xấu ghi nhận tới 1.659 tỷ đồng - Ảnh 1

Luỹ kế cho kỳ kế toán bán niên kết thúc vào ngày 31/12/2023, CTD ghi nhận doanh thu 9.782,8 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ. 

Các chi phí trong kỳ giảm xuống, bao gồm chi phí lãi vay giảm 11% còn 22 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; chi phí quản lý doanh nghiệp còn 122 tỷ đồng, giảm 33%, trong đó hơn 40 tỷ đồng là khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi. 

Kết quả là, lợi nhuận sau thuế đạt 135,7 tỷ đồng, tăng gấp 9 lần cùng kỳ năm trước, đồng thời là mức cao nhất kể từ quý I/2021.

Trong năm tài chính 2024, CTD đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 17.793 tỷ đồng và lãi sau thuế 274 tỷ đồng. So với kế hoạch cả năm, Coteccons thực hiện được 55% chỉ tiêu doanh thu thuần và 50% chỉ tiêu lãi sau thuế sau quý II niên độ tài chính 2024. 

Tại ngày 31/12/2023, CTD có tổng tài sản gần 21.652 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với đầu năm, tập trung chủ yếu tại tài sản ngắn hạn với hơn 19.889 tỷ đồng, chiếm 92%. Khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 1.768 tỷ đồng, giảm 19% so với đầu năm. 

Xây dựng Coteccons (CTD) báo lãi tăng trưởng bằng lần, nợ xấu ghi nhận tới 1.659 tỷ đồng - Ảnh 2

Đáng chú ý, CTD nắm hơn 2.842 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, tăng 51% so với đầu năm, toàn bộ là tiền gửi tại ngân hàng.

Xây dựng Coteccons (CTD) báo lãi tăng trưởng bằng lần, nợ xấu ghi nhận tới 1.659 tỷ đồng - Ảnh 3

Tuy giảm các khoản phải thu khó đòi, doanh nghiệp này vẫn còn 1.659 tỷ đồng tiền nợ xấu. Trong đó, 45% (tương đương 483,6 tỷ đồng) đến từ Công ty Ngôi Sao Việt - thuộc Tân Hoàng Minh từng bỏ cọc đấu giá đất Thủ Thiêm; Công ty Saigon Glory - chủ đầu tư dự án The Spirit of Saigon và Công ty Đầu tư Minh Việt - chủ đầu tư dự án Tricon Towers cũng 'góp phần' trong tổng nợ xấu lần lượt là 142,8 tỷ đồng và 121,9 tỷ đồng. CTD đã trích lập dự phòng toàn bộ khoản nợ của ba chủ đầu tư trên.

Ngoài ra, Coteccons còn có khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn với hơn 49 tỷ đồng vào chứng chỉ quỹ ETF Kim Growth VN30, hơn 28 tỷ đồng vào cổ phiếu Công ty cổ phần FPT. 

Các khoản phải thu ngắn hạn đáng chú ý là từ Công ty cổ phần Vinhomes (mã ck: VHM) với gần 1.292 tỷ đồng.

Xây dựng Coteccons (CTD) báo lãi tăng trưởng bằng lần, nợ xấu ghi nhận tới 1.659 tỷ đồng - Ảnh 4

Hàng tồn kho của CTD ở mức 2.603 tỷ đồng, giảm 17%, chiếm phần lớn là các chi phí công trình dở dang hơn 2.645 tỷ đồng, trong đó dự án Ecopark CT21-22 gần 101 tỷ đồng, còn lại là các dự án khác. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng đột biến lên gần 120 tỷ đồng, gấp 3,6 lần đầu năm, do phát sinh chi phí tại bất động sản Gem Sky World (Đồng Nai) gần 87 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, CTD còn hơn 13.244 tỷ đồng nợ phải trả, tăng nhẹ 1% so với đầu năm. Trong đó, khoản vay ngắn hạn gần 582 tỷ đồng, khoản vay dài hạn 496 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn lẫn dài hạn của Xây dựng Coteccons ở mức 1.078 tỷ đồng, chiếm 5% tổng nguồn vốn. 

Tin Cùng Chuyên Mục