ABBank (ABB) được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn

Lam Lê

Ngày 19/10/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản số 7343/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBank).

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc ABBank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 991 tỷ đồng dưới hình thức: (i) phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận để lại năm 2021 có thể sử dụng chia cổ tức tối đa là 941 tỷ đồng; (ii) phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động ABBank tối đa 50 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của ABBank thông qua tại Nghị quyết ngày 20/4/2022 và Hội đồng quản trị ABBank thông qua tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT.22 ngày 28/9/2022.

ABBank (ABB) được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn - Ảnh 1

Hiện vốn điều lệ của ABBank là 9.409 tỷ đồng. Sau khi tăng vốn thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng lên 10.040 tỷ đồng.

Theo ông Đào Mạnh Kháng – Chủ tịch HĐQT ABBank cho biết: “Thông qua đợt tăng vốn lần này, tiềm lực tài chính của ABBank được củng cố mạnh mẽ để phục vụ cho nhu cầu mở rộng kinh doanh theo kế hoạch chiến lược 5 năm 2021-2025 và đầu tư cho những dự án trọng điểm, trong đó có đẩy mạnh các ứng dụng nền tảng số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ABBank. Sự đồng thuận cao của cổ đông trong tăng vốn điều lệ, trong đó có phát hành cổ phiếu thưởng thay cho cổ tức bằng tiền mặt cho thấy sự tin tưởng và kỳ vọng của Cổ đông vào tiềm năng phát triển của ABBank trong giai đoạn tới.”

Về kết quả kinh doanh, trong quý III/2022, ABBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2022 gần 86 tỷ đồng, giảm 79% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, lãi trước thuế ngân hàng tăng 9% so với cùng kỳ, đạt hơn 1.748 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý III/2022, tổng tài sản của ABBank tăng 9% so với đầu năm, lên mức gần 132.036 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng đạt hơn 80.829 tỷ đồng, tăng 17%. Tiền gửi khách hàng tăng 10% so với đầu năm, lên mức 74.748 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục