ABBank lên sàn UpCOM với mã ABB

Quỳnh Chi

Tổng giá trị cổ phiếu nhà băng này đăng ký giao dịch là hơn 5.700 tỷ đồng.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), với mã ABB. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài của mã này là 30%.

Theo đó, ABBank đăng ký hơn 571,3 triệu cổ phiếu giao dịch trên thị trường UPCoM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), bắt đầu nhận lưu ký từ ngày 18/12/2020. Tổng giá trị đăng ký giao dịch trên 5.713 tỷ đồng. 

Việc lưu ký chứng khoán của ABBank đã được lên kế hoạch và công bố thông qua tại ĐHCĐ của nhà băng này từ tháng 4/2019. Tuy nhiên, việc niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM (HoSE) chưa hoàn tất, cổ phiếu của ABBank hiện chỉ được giao dịch trên sàn UpCOM.

Tính đến hết tháng 11/2020, ABBank đã hoàn thành xong kế hoạch lợi nhuận năm 2020, đạt 1.378 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt 92.337 tỷ đồng, huy động và cho vay khách hàng đạt tương ứng 72.013 tỷ đồng và 65.048 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục