VIB muốn hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM để niêm yết trên HoSE

NDH

Ngân hàng lấy ý kiến cổ đông hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM để niêm yết cổ phiếu trên HoSE.

VIB trình cổ đông thông qua việc huy đăng ký giao dịch trên UPCoM để niêm yết cổ phiếu trên HoSE, sửa đổi Điều lệ, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thời gian lấy ý kiến trước 17h ngày 1/10. 

Đầu tháng 9, HoSE thông báo nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của VIB. Tại phiên họp thường niên 2020, VIB được cổ đông thông qua niêm yết trên HoSE. Ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch HĐQT VIB, cho biết dự kiến lên sàn trong tháng 11 nếu các thủ tục thuận lợi.

Vừa qua, VIB thông báo họp bất thường bàn việc tăng vốn điều lệ. Trước đó, ngân hàng được thông qua kế hoạch tăng vốn từ 9.245 tỷ lên 11.094 tỷ đồng từ chi trả cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 20%. 

6 tháng đầu năm, ngân hàng lãi trước thuế 2.356 tỷ đồng, cao hơn 29% so với cùng kỳ 2019, thực hiện 52% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế tăng tương đương, đạt 1.885 tỷ đồng, thực hiện 48,5% kế hoạch năm. 

Tổng tài sản đến 30/6 ở mức 202.369 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Cho vay khách hàng trước dự phòng 137.902 tỷ đồng, tăng gần 7%. Nợ xấu tăng lên 3.267 tỷ đồng, tăng 29%. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay nâng từ lên 1,96% lên 2,3%. 

Tiền gửi khách hàng ở mức 127.953 tỷ đồng, tăng 4,6% so với đầu năm. Khoản phát hành giấy tờ có giá 19.821 tỷ đồng, cao hơn 15% so với đầu năm.

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho VIB tăng vốn điều lệ từ 9.244 tỷ đồng lên 11.093 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu bằng việc chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20% cho cổ đông hiện hữu.

Link bài gốc

Tin Cùng Chuyên Mục