Bac A Bank lợi nhuận tăng nhẹ lên gần 339 tỷ đồng quý I/2024

Tuệ An

Ngân hàng TMCP Bắc Á - Bac A Bank (mã BAB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 338,6 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, mã CK: BAB) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 với thu nhập lãi thuần đạt 812,7 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lãi từ dịch vụ giảm 25% xuống 23 tỷ đồng, kinh doanh ngoại hối lỗ 11,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 31 tỷ đồng; lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm tới 63% xuống 11,5 tỷ đồng.

Bac A Bank lợi nhuận tăng nhẹ lên gần 339 tỷ đồng quý I/2024 - Ảnh 1

Quý này ngân hàng được hoàn nhập hơn 52 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ. BAB báo lãi trước thuế chỉ tăng nhẹ 1%, đạt gần 339 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước.

Nếu so với kế hoạch 1.100 tỷ đồng lãi trước thuế đặt ra cho cả năm dự kiến trình ĐHĐCĐ vào ngày 27/04 tới đây, BAB đã thực hiện được 31% sau quý đầu năm.

Tổng tài sản tính đến cuối quý 1 thu hẹp 2% so với đầu năm, chỉ còn 149.352 tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng nhẹ 1% lên mức 100.542 tỷ đồng, trong khi tiền gửi khách hàng đi ngang ở mức 118.124 tỷ đồng.

Chất lượng nợ vay của BAB đi lùi khi tổng nợ xấu tính đến 31/03/2024 ghi nhận gần 1.118 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Trong đó, tăng mạnh nhất là nợ dưới tiêu chuẩn, tăng 74% so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tăng từ mức 0.92% đầu năm lên 1,11%.

Thuyết minh BCTC cho thấy, đến cuối quý I, Bac A Bank có tất cả 3.602 nhân viên, giảm 72 người so với cuối năm ngoái nhưng tăng thêm hơn 11% so với cùng kỳ. Chi phí bình quân cho nhân viên tăng khá mạnh từ 19,8 triệu đồng/người/tháng lên 28 triệu đồng/người/tháng, tương ứng mức tăng 41%.

Ngày 27/4 tới, Bac A Bank dự kiến sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024. Năm nay, ngân hàng dự kiến lợi nhuận trước thuế 1.100 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2023.

Đến cuối năm 2024, tổng tài sản của Bac A Bank dự kiến sẽ là hơn 163,8 nghìn tỷ đồng, tăng 7,5% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng dự kiến tăng trưởng 10,5%, lên hơn 110,3 nghìn tỷ đồng. Huy động vốn thị trường đạt 126,2 nghìn tỷ đồng, tăng 4,5%.

Tỷ lệ nợ xấu dự kiến sẽ được kiểm soát dưới 1,5%, các chỉ số như ROA, ROE lần lượt ở mức 0,56% và 7,73%, giảm nhẹ so với năm trước.

Trong giai đoạn 2024 - 2029, Bac A Bank đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế từ 5 đến 10%/năm. Tổng tài sản dự kiến tăng trưởng từ 7 đến 12%/năm, dư nợ cho vay khách hàng tăng 8 - 12%/năm. Huy động vốn dự báo sẽ tiến thêm từ 4 đến 12%/năm. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) sẽ đảm bảo theo quy định của NHNN, trong khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%.

Tại đại hội, HĐQT Bac A Bank sẽ trình phương án tăng vốn điều lệ từ 8.959 tỷ đồng lên gần 11.524 tỷ đồng, tương đương mức tăng 16,93%, thông qua phát hành cổ phần để chi trả cổ tức và chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Tin Cùng Chuyên Mục