Bắc Giang: đấu giá 78 lô đất ở, giá khởi điểm từ 441 triệu đồng

Đan Đan

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND huyện Tân Yên với 78 lô đất ở, có mức giá khởi điểm từ 441 triệu đồng/lô đến hơn ba tỷ đồng/lô.

Theo đó, cuộc đấu giá sẽ được tổ chức vào 8h ngày 10/10/2023 tại hội trường Trung tâm Văn hoá huyện Tân Yên. Hình thức, phương thức đấu giá được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Cụ thể, 78 lô (thửa) đất ở tại các xã: Ngọc Thiện, Phúc Sơn, Lan Giới, Hợp Đức, Phúc Hoà, Việt Lập, Ngọc Vân, Ngọc Lý, Song Vân, Liên Chung và thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Các lô đất có mức giá khởi điểm từ 441 triệu đồng/lô đến hơn ba tỷ đồng/lô với mức tiền đặt trước từ 88 đến 550 triệu đồng/hồ sơ/lô đất, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá từ 200.000 đến 500.000 đồng/hồ sơ/lô đất.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường huyện Tân Yên tổ chức cho khách hàng khảo sát đất tại thực địa vào ngày 28/9 và 29/9/2023. Khách hàng có thể chủ động khảo sát tại thực địa từ ngày 22/9 đến 5/10/2023.

Cũng từ ngày 22/9 đến 5/10/2023, hồ sơ sẽ được mở bán tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường huyện Tân Yên, UBND các xã, thị trấn có đất đấu giá.

Thời gian nộp hồ sơ đăng kí tham gia đấu giá từ ngày 22/9 đến ngày 5/10/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang; và ngày 5/10 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) - chi nhánh Bắc Giang - Phòng giao dịch Tân Yên.

Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 5/10 đến 9/10/2023 vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang.

Tin Cùng Chuyên Mục