Bamboo Capital (BCG) góp vốn thành lập công ty kinh doanh bất động sản vốn trăm tỷ

Giang Phạm

Với công ty mới thành lập, BCG sẽ sở hữu 25% vốn điều lệ, tương ứng góp 25 tỷ đồng .

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital (mã CK: BCG) vừa thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Liên danh BTT với vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Trong đó, Bamboo Capital sẽ sở hữu 25% vốn điều lệ, tương ứng góp 25 tỷ đồng.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty liên danh trên là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Thời điểm góp vốn trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Tùng Lâm được Hội đồng quản trị ủy quyền đại diện quản lý số vốn góp của Bamboo Capital.

Trước đó vào tháng 10, Bamboo Capital cũng đã lập Công ty TNHH Phoenix Mountain chuyên về dịch vụ lưu trú ngắn ngày, kinh doanh bất động sản với số vốn điều lệ 400 tỷ đồng, trong đó tập đoàn góp 300 tỷ.

Tính trong khoảng nửa năm trở lại đây, Bamboo Capital đẩy mạnh các thương vụ M&A, đi sâu hơn vào lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm,… nhằm hỗ trợ cho công ty trong việc huy động vốn và tài trợ dự án.  

Đơn cử là thành lập Công ty cổ phần BCG Financial, nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ đô và Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA. Với sự góp mặt của Bảo hiểm AAA vào hệ sinh thái, công ty xác định tài chính sẽ là mảng kinh doanh chiến lược thứ 5 của tập đoàn bên cạnh sản xuất, xây dựng, bất động sản và năng lượng tái tạo.

Về kết quả kinh doanh, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần BCG đạt 1.904 tỷ đồng, tăng 112,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 701,2 tỷ đồng cao gấp hơn 6,8 lần cùng kỳ 2020.

Năm 2021, BCG đặt kế hoạch 5.375 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng 289,76%; lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 806,4 tỷ đồng, tăng 302,7% so với năm 2020. Với kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021, BCG đã hoàn thành được 87% kế hoạch lợi nhuận.

Tin Cùng Chuyên Mục