Bảo hiểm Bưu điện (PTI) bị cảnh cáo do chậm nộp hồ sơ khai thuế

Giang Phạm

Ngày 23/10/2023, PTI nộp chậm tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, kỳ tính thuế tháng 09/2023, quá hạn 3 ngày so với hạn nộp hồ sơ ngày 20/10/2023.

Ngày 07/11/2023, Tổng Cục Thuế có văn bản cảnh cáo Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (mã ck: PTI) vì chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định.

Cụ thể, ngày 23/10/2023, PTI nộp chậm tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, kỳ tính thuế tháng 09/2023, quá hạn 3 ngày so với hạn nộp hồ sơ ngày 20/10/2023.

Tuy nhiên, Tổng Cục thuế cho biết, PTI có tình tiết giảm nhẹ do vi phạm trong hoàn cảnh khó khăn khi hệ thống mạng internet của đơn vị bị lỗi kỹ thuật. Theo đó, PTI chỉ bị cảnh cáo đối với vi phạm này.

Cũng liên quan đến vi phạm về thuế, hồi tháng 11/2022 Bảo hiểm Bưu điện bị Cục Thuế Hà Nội ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Tổng số tiền truy thu thuế, tiền phạt và chậm nộp hơn 4,3 tỷ đồng.

Theo quyết định của Cục Thuế Hà Nội, PTI đã xuất sai thuế suất, xuất chậm hoá đơn quà tặng, kê khai khấu trừ hoá đơn mua vào của doanh nghiệp đã bỏ địa chỉ kinh doanh.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, Công ty đã hạch toán không đúng quy định chi phí hoá đơn mua vào giá vốn, các khoản chi phí không có đủ hồ sơ hoá đơn theo quy định.

Đối với thuế thu nhập cá nhân, Công ty đã tăng thuế thu nhập cá nhân đối với các cá nhân có nhiều nguồn thu nhập ủy quyền quyết toán không đúng cho đơn vị, khấu trừ thiếu thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn.

Bảo hiểm Bưu điện (PTI) bị cảnh cáo do chậm nộp hồ sơ khai thuế - Ảnh 1

Về kết quả kinh doanh, trong quý III/2023, PTI ghi nhận doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 1.075 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do chi phí nhượng tái bảo hiểm (giảm 40%) giảm mạnh hơn doanh thu phí bảo hiểm gốc (giảm 15%).

Bên cạnh đó, chi phí kinh doanh bảo hiểm giảm 8% so với cùng kỳ xuống còn 1.051 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí bồi thường bảo hiểm giảm 24% xuống còn hơn 467 tỷ đồng.

Điểm sáng là lợi nhuận hoạt động tài chính tăng 77% lên mức 57,4 tỷ đồng, qua đó giúp PTI lãi sau thuế 38,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 167,2 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, PTI ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.732 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 124,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 347,8 tỷ đồng.  

Năm 2023, PTI đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 140 tỷ đồng, sau năm 2022 lỗ kỷ lục. Như vậy, Công ty đã vượt gần 14% mục tiêu lợi nhuận năm chỉ sau 9 tháng.

Tính đến ngày 30/09/2023, tổng tài sản của PTI đạt hơn 8.650 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Tài sản chủ yếu nằm ở đầu tư tài chính với danh mục đầu tư có sự chuyển dịch kỳ hạn.

Khoản tiền, tài khoản tương đương tiền giảm 76,2% so với đầu năm, lùi về mức 56,9 tỷ đồng. Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng nhẹ 4% so với đầu năm lên 3.999,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản mục hàng tồn kho lùi về 646,6 tỷ đồng, giảm 57,5% so với đầu năm. Khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng mạnh gấp 2,8 lần đầu năm, lên gần 2.227 tỷ đồng.  

Tổng nợ phải trả tăng 2% so với đầu năm, lên hơn 6.715 tỷ đồng. Trong đó, khoản mục làm tăng nợ phải trả chủ yếu do Công ty ghi nhận khoản vay ngắn hạn mới gần 328 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục