BIDV sắp chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2

Linh Lang

BIDV sẽ sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2021 để tăng quy mô vốn hoạt động của ngân hàng và thực hiện cho vay nền kinh tế đối với lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí đốt, sản xuất điện năng khác (2.000 tỷ đồng), công nghiệp, thương mại công nghiệp (500 tỷ đồng) và lĩnh vực khác (1.500 tỷ đồng).

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã CK: BID) đã phát đi thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 theo phương thức phân phối trực tiếp thông qua chi nhánh/phòng giao dịch/trụ sở chính của Ngân hàng.

BIDV sắp chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 - Ảnh 1

Theo BIDV, việc phát hành trái phiếu giúp tăng quy mô vốn hoạt động của ngân hàng, tạo thêm kênh thu hút vốn trung và dài hạn để đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng của khách hàng, đảm bảo sự bền vững nguồn vốn của ngân hàng.

Cụ thể, BIDV sẽ chào bán 2.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm, 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm và 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Thời gian phát hành dự kiến trong tháng 12/2022 đến tháng 1/2023 (tùy thuộc điều kiện thị trường thuận lợi).

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có quyền mua lại sau 02 năm; kỳ hạn 8 năm có quyền mua lại sau 3 năm; kỳ hạn 10 năm có quyền mua lại sau 05 năm.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.

Lãi suất áp dụng cho trái phiếu là lãi suất thả nổi, được tính bằng lãi suất tham chiếu (trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả sau áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng hoặc tương đương của 4 ngân hàng Agribank, VietinBank, Vietcombank và BIDV) cộng biên độ 1,3%/năm với kỳ hạn 7 năm, cộng biên độ 1,4%/năm kỳ hạn 8 năm và 1,5%/năm kỳ hạn 10 năm.

Lãi suất tham chiếu điều chỉnh 1 năm/lần, kỳ tính lãi trái phiếu là 1 năm/lần kể từ ngày phát hành trái phiếu.

Trong trường hợp BIDV không mua lại trái phiếu kỳ hạn 7 năm, lãi suất trái phiếu trong 02 năm cuối bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 3,8%/năm. Đối với trái phiếu kỳ hạn 08 năm, lãi suất trái phiếu trong 03 năm cuối bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 3,07%/ năm. Còn trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, lãi suất trái phiếu trong 05 năm cuối bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2.,%/năm.

BIDV sẽ sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2021 để tăng quy mô vốn hoạt động của ngân hàng và thực hiện cho vay nền kinh tế đối với lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí đốt, sản xuất điện năng khác (2.000 tỷ đồng), công nghiệp, thương mại công nghiệp (500 tỷ đồng) và lĩnh vực khác (1.500 tỷ đồng).

Về tình hình kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, lãi trước thuế của BIDV đạt 17.676 tỷ đồng, tăng 64,7% so với 9 tháng đầu năm 2021. Lý do chính là ngân hàng đã giảm khá mạnh chi phí dự phòng rủi ro trong kỳ báo cáo này.

Cụ thể, chi phí dự phòng rủi ro 9 tháng của BIDV ở mức 19.266 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

3 quý đầu năm đạt 51.912, tăng 10,1% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chính là mảng cốt lõi - thu nhập lãi thuần tăng 15,5% so với cùng kỳ , đạt 41.531 tỷ đồng. Ngoài ra, lãi từ kinh doanh ngoại hối cũng tăng 62%, đạt 2.011 tỷ đồng. Lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 117 tỷ đồng trong khi cùng kỳ hoạt động này bị lỗ 342 tỷ đồng.

Trong khi đó, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh kém khả quan, ghi nhận lỗ 62 tỷ đồng, đối lập với cùng kỳ lãi 570 tỷ. Lãi thuần từ hoạt động khác của BIDV đạt 3.850 tỷ đồng, giảm 19,6% so với cùng kỳ.

Chi phí hoạt động của ngân hàng trong 9 tháng ở mức 14.969 tỷ đồng, tăng 13,3%. Trong đó, chi cho hoạt động quản lý công vụ tăng khá mạnh (tăng 51% lên 3.239 tỷ đồng). Tỷ lệ CIR (chi phí hoạt động/tổng thu nhập) ở mức 28,8%, tăng nhẹ so với 28% cùng kỳ năm 2021.

Tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của BIDV chính thức vượt mốc 2 triệu tỷ đồng, tăng 16,3% so với đầu năm. 

Dư nợ cho vay khách hàng của BIDV tăng 10,4% trong 9 tháng lên hơn 1,49 triệu tỷ đồng. Ngân hàng tăng nắm giữ chứng khoán nợ (chủ yếu là trái phiếu) của các tổ chức tín dụng khác (tăng 92% so với đầu năm lên 104.539 tỷ đồng).

Tiền gửi khách hàng tại BIDV tăng 2,5% lên hơn 1,41 triệu tỷ đồng. Trong đó, tổng tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi vốn chuyên dùng là 265.567 tỷ đồng, giảm 2,6% so với đầu năm. Theo đó, tỷ lệ CASA sụt giảm từ 19,7% xuống 18,8%.

BIDV cũng tăng huy động vốn thông qua phát hành giấy tờ có giá, số dư cuối tháng 9 là hơn 144 nghìn tỷ đồng, tăng 17%. Trong đó, trái phiếu là 13.426 tỷ đồng, chứng chỉ tiền gửi 89.244 tỷ đồng.

Kho bạc Nhà nước đang gửi có kỳ hạn tới hơn 120 nghìn tỷ đồng tại BIDV, tăng gấp hơn 12 lần so với đầu năm.

Nợ xấu của BIDV tăng 48,6% so với đầu năm lên 20.125 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) tăng 80% lên 13.131 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay tăng từ 1% lên 1,35%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức 214%, tương đương với hồi đầu năm.

Tin Cùng Chuyên Mục