Bảo hiểm BIDV (BIC) tiếp tục kinh doanh giảm sút, lãi ròng quý III/2022 giảm 47%

Lam Linh

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, với lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm đi ngang và lợi nhuận hoạt động tài chính giảm 17%, BIC ghi nhận lợi nhuận ròng hơn 177 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ.

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã CK: BIC) vừa báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2022 với kết quả tiếp tục đi lùi.

Bảo hiểm BIDV (BIC) tiếp tục kinh doanh giảm sút, lãi ròng quý III/2022 giảm 47% - Ảnh 1

Trong kỳ, hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BIC có doanh thu thuần tăng 43% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 691 tỷ đồng, chủ yếu do doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng 33% và chi phí nhượng tái bảo hiểm giảm nhẹ 5%.

Tuy nhiên, mức chi phí trong kỳ lại tăng cao hơn doanh thu thuần, với mức tăng 69%, do các chi phí bồi thường, chi phí khác và dự phòng dao động lớn đều tăng mạnh, khiến lãi gộp giảm 5% còn hơn 161 tỷ đồng. 

Trong khi đó, hoạt động đầu tư tài chính của Công ty có lãi hơn 71 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ 4%. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đến 57%, lên gần 156 tỷ đồng. Do vậy, lãi ròng quý III/2022 của BIC giảm 47%, còn gần 57 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, với lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm đi ngang và lợi nhuận hoạt động tài chính giảm 17%, BIC ghi nhận lợi nhuận ròng hơn 177 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ.

Năm 2022, lợi nhuận hợp nhất trước thuế được BIC dự kiến giảm 23% so với năm 2021, về còn 385 tỷ đồng. So với kế hoạch, Công ty đã thực hiện được 62% chỉ tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

Cuối quý III/2022, tổng tài sản của BIC tăng 9% so với đầu năm, đạt gần 6.590 tỷ đồng, chủ yếu là đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận gần 4.180 tỷ đồng) tăng 13%, tiền và các khoản tương đương tiền đạt hơn 83 tỷ đồng, gấp 2,7 lần đầu năm.

Nợ phải trả cũng tăng 19% so với đầu năm, lên gần 4.126 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở khoản dự phòng nghiệp vụ là 2.914 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm.

Cổ phiếu BIC đóng cửa phiên 31/10 ở mức giá 25.900 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hoá thị trường ước tính hơn 3.000 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục