Bóng đèn phích nước Rạng Đông (RAL) dự chi hơn 17 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng khu đất tại Đà Nẵng

Linh Anh

Số tiền này sẽ được trích từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã CK: RAL) đã thông qua việc nhận chuyển nhượng khu đất tại quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

Theo đó, RAL dự kiến nhận chuyển nhượng thửa đất số 26, tờ bản đồ số 14, đại chỉ Lô A-40 đường Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng. Được biết, mục đích chuyển nhượng là nhằm sử dụng làm trụ sở làm việc, kho cho chi nhánh Đà Nẵng của công ty. 

Tổng giá trị chuyển nhượng được RAL dự toán khoảng 17,09 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được trích từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị RAL giao ông Nguyễn Đoàn Kết – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, ký hợp đồng và các văn bản liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản nêu trên.

Mới đây, Hội đồng quản trị RAL cũng vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Theo đó, RAL dự kiến phát hành 600.000 cổ phiếu ESOP, tương đương 2,61% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu từ đợt phát hành trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 5 năm đầu tiên. Trong vòng 3 năm đầu, 100% số cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng. Sau 3 năm, 20% số cổ phiếu sẽ được tự do chuyển nhượng. Tỷ lệ chuyển nhượng là 40% nếu đủ 4 năm và khi đủ năm thứ 5, toàn bộ số cổ phiếu sẽ được tự do chuyển nhượng.

Về kết quả kinh doanh, luỹ kế cả năm 2022, doanh thu thuần RAL đạt 6.910 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 486,4 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2022, RAL đặt kế hoạch doanh thu đạt 5.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 345 tỷ đồng. Kết thúc năm 2022, với kết quả đạt được, công ty hoàn thành vượt 30,4% kế hoạch doanh thu và vượt 77% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của RAL đạt 6.683 tỷ đồng tăng 24% so với con số đầu năm. Trong đó, công ty có 4.492 tỷ đồng phải thu ngắn hạn, gần 795 tỷ đồng tiền và tương đương tiền. Lượng hàng tồn kho đạt 962 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý IV. Vốn chủ sở hữu đạt 2.622 tỷ đồng, tăng hơn 1.253 tỷ đồng so với đầu năm.

Tin Cùng Chuyên Mục