Chứng khoán Mirae Asset lãi sau thuế quý 4 giảm gần 40% so với cùng kỳ do các chi phí tăng cao

Phương Linh

Lũy kế cả năm 2022, Mirae Asset ghi nhận lợi nhuận trước thuế 924 tỷ đồng, giảm 3% so với năm 2021.

CTCP Chứng khoán Mirae Asset (MASVN) đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2022 với doanh thu hoạt động đạt 664 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, mảng cho vay vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, nguồn thu từ lãi tăng 3% so với cùng kỳ lên 368 tỷ đồng.

Hoạt động tự doanh không thật sự hiệu quả khi lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 67 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lỗ FVTPL cũng hơn 67 tỷ đồng, như vậy công ty không có lãi ròng trong mảng tự doanh.

Trong khi đó, hoạt động môi giới chứng khoán ghi nhận đi lùi khi doanh thu đạt 153 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ.

Chi phí hoạt động lại tăng 26% so với cùng kỳ, lên mức 470 tỷ đồng, đáng chú ý khi chi phí lãi vay, lỗ từ cho vay tăng gấp 2,5 lần lên 280 tỷ đồng tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Mirae Asset lãi trước thuế 168 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ. 

Lợi nhuận sau thuế của Mirae Asset đạt 150.5 tỷ đồng, giảm gần 40% so cùng kỳ.

Chứng khoán Mirae Asset lãi sau thuế quý 4 giảm gần 40% so với cùng kỳ do các chi phí tăng cao - Ảnh 1

Mặc dù kết quả sụt giảm trong quý 4/2022, doanh thu hoạt động năm 2022 vẫn đạt 2.640 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2021. Doanh thu các khoản cho vay có mức đóng góp lớn nhất (54%) và tăng 16% so với năm trước, đạt hơn 1.400 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động ở mức 1.594 tỷ đồng, chiếm 60% doanh thu hoạt động, cao hơn tỷ trọng 57% của năm trước. Đa phần chi phí đều tăng, lớn nhất là chi phí lãi vay, lỗ từ các khoản vay và phải thu (725 tỷ đồng, tăng 67%). Do đó, lợi nhuận gộp cả năm chỉ hơn 1 ngàn tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với năm 2021. Ngoài ra, chi phí quản lý trong năm 2022 cũng tăng 24% lên gần 120 tỷ đồng.

Cả năm 2022, Mirae Asset báo lãi trước thuế gần 924 tỷ đồng, giảm 3% so với năm trước. Sau khi trừ thuế, Công ty đạt lãi ròng 772,2 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với năm trước.

Tại thời điểm 31/12/2022, giá trị tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) Công ty nắm giữ giảm 61% xuống còn 75 tỷ đồng. Trong năm, Công ty đã bán đi các cổ phiếu VTP, VCG và khoản đầu tư mới vào cổ phiếu MSN (ghi nhận vào quý 2/2022), thay vào đó là chứng chỉ quỹ FUEKIVFS và FUEKIV30. Mặt khác, Công ty cũng giảm tỷ trọng nắm giữ chứng chỉ quỹ FUEMAV30 và không còn nắm giữ chứng chỉ quỹ FUESSV30.

Chứng khoán Mirae Asset lãi sau thuế quý 4 giảm gần 40% so với cùng kỳ do các chi phí tăng cao - Ảnh 2

 

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng từ hơn 1.300 tỷ đồng đầu năm lên hơn 2.100 tỷ đồng, tương đương tăng 64%.

Khoản mục tài sản lớn nhất của công ty là các khoản cho vay với dư nợ 13.600 tỷ đồng, thấp hơn 21% so với đầu năm. Tổng tài sản tại thời điểm này ở mức 18.800 tỷ đồng, giảm 11%.

Nợ phải trả của công ty chiếm 51% tổng tài sản, tương đương 9.600 tỷ đồng. Chủ yếu là các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn từ ngân hàng và các trái phiếu ngắn hạn đạt 9.100 tỷ đồng, thấp hơn 21% so với đầu năm.

Tin Cùng Chuyên Mục