Chứng khoán Rồng Việt đặt kế hoạch lợi nhuận giảm 13% trong năm 2024

Trung Hiếu

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, mã CK: VDS) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên, dự kiến diễn ra ngày 8/4 tới đây tại TP HCM.

Chứng khoán Rồng Việt đặt kế hoạch lợi nhuận giảm 13% trong năm 2024
Chứng khoán Rồng Việt đặt kế hoạch lợi nhuận giảm 13% trong năm 2024

Đặt mục tiêu lợi nhuận đi lùi

Theo bản dự thảo trình cổ đông, Ban điều hành của Công ty đã đặt ra kế hoạch tổng doanh thu 983 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 360 tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và giảm 13% tương ứng so với kết quả năm trước.

Về kế hoạch kinh doanh, VDS đặt mục tiêu doanh thu 983 tỷ đồng, tăng 18% so với thực hiện năm 2023. Tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thận trọng hơn với con số 288 tỷ đồng, giảm 13%; do mức chi phí ước tăng 49%.

VDSC nhận định, nền kinh tế vĩ mô năm nay tiếp tục ổn định và phục hồi đà tăng trưởng, GDP dự kiến tăng 6 - 6,5%, lạm phát ở mức 3,5%, lãi suất điều hành ổn định, lãi suất tiền gửi 12 tháng duy trì mức 5-6%/năm, tỷ giá ổn định quanh 25.000 đồng/USD, tín dụng tăng trưởng 14 - 15%.

Thị trường chứng khoán được dự báo tăng trưởng nhờ kinh tế vĩ mô phục hồi, môi trường lãi suất thấp, triển vọng nâng hạng thị trường và hệ thống KRX đưa vào vận hành. Tuy nhiên vẫn có những rủi ro ngắn hạn do những biến động khó lường của kinh tế thế giới. Công ty chứng khoán dự phóng VN-Index dao động trong khoảng 1.080 đến 1.380 điểm, thanh khoản bình quân phiên đạt 18.000 - 20.000 tỷ đồng.

Dự kiến nâng vốn điều lệ, chia cổ tức bằng cổ phiếu

Về phân phối lợi nhuận, VDSC trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 11,5%. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 dự kiến là 10%.HĐQT trình cổ đông thông qua 2 đợt phát hành cổ phiếu với tổng số lượng tối đa 114 triệu cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ từ 2.110 tỷ đồng hiện tại lên 3.240 tỷ đồng.

Đợt đầu tiên, VDSC muốn phát hành 33 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 (24,15 triệu cổ phiếu) và phát hành ESOP (8,85 triệu cổ phiếu). Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức là 100:11,5, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 11,5 cổ phiếu mới.

Giá phát hành ESOP là 10.000 đồng/cổ phiếu. 50% cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm và 50% còn lại trong vòng 2 năm.Sau khi hoàn thành đợt tăng vốn trên, công ty sẽ chào bán riêng lẻ 81 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược hoặc/và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá chào bán riêng lẻ không thấp hơn giá trị thị trường tại thời điểm chào chào bán hoặc giá trị sổ sách của VDSC tại thời điểm gần nhất, ủy quyền cho HĐQT phê duyệt. Lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng từ 1-3 năm.

Nguồn vốn thu được dùng bổ sung vốn kinh doanh cho hoạt động ký quỹ/ứng trước, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia thị trường trái phiếu.

Công ty kỳ vọng việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược, nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ giúp tăng năng lực tài chính, tăng quy mô và khả năng cạnh tranh. Giá chào bán sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách và giá thị trường của cổ phiếu tại thời điểm chào bán.

Đồng thời, công ty sẽ khai thác công tác huy động vốn qua phát hành trái phiếu, mở rộng mối quan hệ với các tổ chức tín dụng, các định chế tài chính.

HĐQT Chứng khoán Rồng Việt cũng sẽ trình ĐHĐCĐ kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024 với tỷ lệ 10%, tương ứng giá trị 243 tỷ đồng, được tính từ vốn điều lệ ước tính cuối năm 2024, sau khi doanh nghiệp hoàn tất phương án phát hành tăng vốn (không bao gồm phát hành riêng lẻ) là 2.430 tỷ đồng.

Thêm vào đó, Công ty cũng đề xuất kế hoạch phát hành và niêm yết chứng quyền có đảm bảo, bao gồm các nghiệp vụ như phát hành, chào bán, và niêm yết chứng quyền.Năm 2023, doanh nghiệp đạt tổng doanh thu 831 tỷ đồng giảm 4% so với 2022. Song, lợi nhuận đạt 330 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ 115 tỷ của năm trước nhờ hoàn nhập các khoản chi phí đánh giá giảm giá trị danh mục đầu tư đã trích lập.

Tin Cùng Chuyên Mục