Chứng khoán Tân Việt bị phạt 745 triệu đồng vì loạt sai phạm liên quan đến trái phiếu

Linh Anh

Căn cứ kết quả kiểm tra việc cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp trong thời kỳ từ ngày 01/01/2021 đến 05/9/2022, ngày 11/01/2023, UBCKNN ban hành quyết định xử phạt với TVSI.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừ ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI).

Căn cứ kết quả kiểm tra việc cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp trong thời kỳ từ ngày 01/01/2021 đến 05/9/2022, ngày 11/01/2023, UBCKNN ban hành quyết định xử phạt với TVSI.

Cụ thể, TVSI bị phạt 300 triệu đồng vì không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác và có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ. Theo văn bản, TVSI chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của tổ chức tư vấn trong rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về hồ sơ chào bán trái phiếu của một số tổ chức phát hành.

Chứng khoán Tân Việt bị phạt 745 triệu đồng vì loạt sai phạm liên quan đến trái phiếu - Ảnh 1

Bên cạnh đó, Công ty chứng khoán Tân Việt còn bị phạt tiền 100 triệu đồng do thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định.

Phạt tiền TVSI 125 triệu đồng vì không lưu giữ tài liệu về việc lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua chứng khoán chào bán hoặc phát hành riêng lẻ. Nguyên nhân vì TVSI không lưu giữ BCTC kiểm toán năm 2021 hoặc BCTC soát xét bán niên 2022 của 1 nhà đầu tư tổ chức tham gia mua trái phiếu chào bán riêng lẻ.

Ngoài ra, TVSI còn bị phạt 70 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo định kỳ quý II/2021; Báo cáo tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ quý I-II-III/2021; Báo cáo cơ cấu nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu, Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, báo cáo tình hình đăng ký lưu ký trái phiếu quý II,IV/2021.

Do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán, TVSI bị phạt thêm 150 triệu đồng. Theo đó, trong giai đoạn từ 01/01-30/08/2022, nhiều thời điểm tổng giá trị đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp của TVSI vượt quá 70% vốn chủ sở hữu, vi phạm quy định.

Tổng cộng, số tiền TVSI bị phạt là 745 triệu đồng.

Về tình hình kinh doanh, quý III/2022 với ghi nhận doanh thu sụt giảm 12% so với cùng kỳ năm 2021 xuống còn 634 tỷ đồng.

Kết quả báo cáo tài chính quý III/2022 của TVSI
Kết quả báo cáo tài chính quý III/2022 của TVSI

Trong kỳ, thu từ mảng tự doanh chứng khoán chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh thu với lãi từ bán các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 275 tỷ đồng - tăng nhẹ 3%; thu từ cho vay và phải thu giảm 28% so với cùng kỳ xuống 107 tỷ đồng.

Cùng lúc, chi phí hoạt động tăng 7% so với cùng kỳ 2021 lên mức 455 tỷ đồng trong đó chi phí mảng tự doanh tăng gấp 2,3 lần lên mức 84 tỷ đồng; chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản thu khó đòi và lỗ suy giảm tăng 82% lên 112 tỷ đồng. Kết quả, TVSI ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 49% so với cùng kỳ, xuống còn 75 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2022, TVSI ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 2.345 tỷ đồng - tăng 9% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 350 tỷ đồng - giảm 22 tỷ so với cùng thời điểm năm 2021.

Với kết quả này, sau 3 quý, công ty hoàn thành 94% mục tiêu doanh thu và 59% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/9/2022, tổng tài sản của TVSI đạt hơn 9.709 tỷ đồng, tăng hơn 3.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Các khoản chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản gồm các khoản cho vay (3.820 tỷ đồng), tài sản tài chính FVTPL (2.073 tỷ đồng). Đáng chú ý, Công ty đang nắm lượng tiền và tương đương tiền với giá trị 3.048 tỷ đồng.

Danh mục tài sản FVTPL tăng gấp đôi so với đầu năm, trái phiếu chưa niêm yết chiếm 1.731 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần đầu năm. Giá trị cổ phiếu TVSI nắm giữ tăng mạnh từ 132 tỷ đồng lên 330 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục