Chứng khoán tân việt

Chứng khoán Tân Việt (TVSI) chưa thanh toán được 14.800 tỷ đồng trái phiếu đến hạn

Chứng khoán Tân Việt (TVSI) chưa thanh toán được 14.800 tỷ đồng trái phiếu đến hạn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) vừa công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và cho biết đến thời điểm phát hành báo cáo, tổng mệnh giá trái phiếu công ty đã ký hợp đồng mua lại còn khoảng 18.000 tỷ đồng. Trong đó số đã đến hạn thanh toán mà chưa thanh toán được khoảng hơn 14.800 tỷ ...