Chứng khoán Tân Việt (TVSI) bị đình chỉ một phần hoạt động giao dịch

Linh An

Thời gian đình chỉ bắt đầu từ ngày 27/06/2023 cho đến khi Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước có quyết định đưa ra khỏi tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Ngày 26/6, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam vừa ra thông báo về quyết định đình chỉ một phần hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt (TVSI).

Cụ thể, TVSI bị đình chỉ hoạt động mua chứng khoán trên thị trường chứng khoán niêm yết và thị trường đăng ký giao dịch đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Nguyên nhân là TVSI bị Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt tại Quyết định số 353/QĐ-UBCK ngày 18/05/2023 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Thời gian đình chỉ bắt đầu từ ngày 27/06/2023 cho đến khi Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước có quyết định đưa ra khỏi tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Chứng khoán Tân Việt (TVSI) bị đình chỉ một phần hoạt động giao dịch - Ảnh 1

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước ban hành quyết định về việc đặt TVSI vào tình trạng kiểm soát đặc biệt vì báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính ngày 31/12/2022 do công ty lập không được kiểm toán. Thời hạn kiểm soát đặc biệt từ ngày 18/05 đến ngày 17/09/2023.

Trong thời hạn kiểm soát đặc biệt, TVSI không được chi trả cổ tức cho các cổ đông, chia lợi nhuận cho thành viên góp vốn, chia thưởng. Đồng thời không được chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của tổ chức kinh doanh chứng khoán...

Đặc biệt, trong thời gian này, tổ chức kinh doanh chứng khoán không được tham gia góp vốn thành lập công ty con, đầu tư bất động sản; hạn chế đầu tư vào các tài sản có mức độ rủi ro cao hoặc thực hiện các hoạt động kinh doanh làm tăng giá trị rủi ro, giảm vốn khả dụng.

Công ty chứng khoán chỉ được quản lý tiền giao dịch chứng khoán theo phương thức khách hàng của công ty chứng khoán mở tài khoản trực tiếp tại ngân hàng thương mại do công ty chứng khoán lựa chọn để quản lý tiền giao dịch chứng khoán.

Trường hợp công ty chứng khoán được đưa ra khỏi tình trạng kiểm soát đặc biệt nếu tỷ lệ vốn khả dụng đạt từ 180% trở lên trong 3 tháng liên tục, trong đó, kỳ báo cáo cuối cùng phải được kiểm toán.

Nếu hết thời hạn kiểm soát đặc biệt, công ty chứng khoán không khắc phục được tình trạng kiểm soát đặc biệt thì sẽ bị đình chỉ hoạt động. Sau 6 tháng tiếp theo, Ủy ban Chứng khoán sẽ ra quyết định rút nghiệp vụ môi giới chứng khoán.

Ở một diễn biến khác, ngày 30/05 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cũng đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với TVSI do đã vi phạm quy định về hạn chế giao dịch ký quỹ. Tổng số tiền bị phạt là 125 triệu đồng.

Trước đó, vào tháng 1/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với TVSI tổng số tiền 745 triệu đồng.

Về tình hình hoạt động, theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên, năm 2023 Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) đặt mục tiêu kinh doanh  thận trọng với doanh thu dự kiến đạt gần 200 tỷ đồng, giảm 92% so với thực hiện năm 2022. TVSI đặt mục tiêu lỗ trước thuế 749 triệu đồng và lỗ sau thuế 570 triệu đồng. 

Mục tiêu kinh doanh năm 2023 của TVSI
Mục tiêu kinh doanh năm 2023 của TVSI

Trong năm 2023, TVSI tiếp tục tập trung giải quyết vấn đề về trái phiếu, bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư, song song với đó duy trì hoạt động môi giới cơ sở và phấn đấu hòa vốn.

Nhìn lại kết quả kinh doanh năm 2022, TVSI ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 389,1 tỷ đồng, mới thực hiện được 69% kế hoạch năm.

Theo đơn vị này, việc công ty không hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra là do thị trường chung giảm mạnh. TVSI cho biết, kể từ tháng 10/2022, công ty tập trung xử lý khủng hoảng, sắp xếp cơ cấu lại các đơn vị kinh doanh bằng việc đóng, sáp nhập chi nhánh.

Các hoạt động kinh doanh của Công ty có biến động, hoạt động môi giới, bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán, lưu ký giảm lần lượt hơn 40%, 73% và 8% so với năm trước đó, trong khi hoạt động tài chính tăng xấp xỉ 30%.

Tin Cùng Chuyên Mục