Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt

Linh Anh

Ủy ban chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định phạt Công ty Giải pháp đầu tư Thái Sơn do mua bán cổ phiếu chui.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định về việc đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) vào tình trạng kiểm soát đặc biệt vì báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính ngày 31/12/2022 do công ty lập không được kiểm toán.

Thời hạn kiểm soát đặc biệt từ ngày 18/5 đến ngày 17/9. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo Thông tư 91/2020 của Bộ Tài chính, trong thời hạn tối đa 7 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định đặt tổ chức kinh doanh chứng khoán vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải gửi báo cáo chi tiết về thực trạng tài chính, nguyên nhân và phương án khắc phục.

Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt - Ảnh 1

Trong thời hạn kiểm soát đặc biệt, tổ chức kinh doanh chứng khoán không được chi trả cổ tức cho các cổ đông, chia lợi nhuận cho thành viên góp vốn, chia thưởng. Đồng thời không được chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của tổ chức kinh doanh chứng khoán...

Đặc biệt, trong thời gian này, tổ chức kinh doanh chứng khoán không được tham gia góp vốn thành lập công ty con, đầu tư bất động sản; hạn chế đầu tư vào các tài sản có mức độ rủi ro cao hoặc thực hiện các hoạt động kinh doanh làm tăng giá trị rủi ro, giảm vốn khả dụng.

Công ty chứng khoán chỉ được quản lý tiền giao dịch chứng khoán theo phương thức khách hàng của công ty chứng khoán mở tài khoản trực tiếp tại ngân hàng thương mại do công ty chứng khoán lựa chọn để quản lý tiền giao dịch chứng khoán.

Trường hợp công ty chứng khoán được đưa ra khỏi tình trạng kiểm soát đặc biệt nếu tỷ lệ vốn khả dụng đạt từ 180% trở lên trong 3 tháng liên tục, trong đó, kỳ báo cáo cuối cùng phải được kiểm toán.

Nếu hết thời hạn kiểm soát đặc biệt, công ty chứng khoán không khắc phục được tình trạng kiểm soát đặc biệt thì sẽ bị đình chỉ hoạt động. Sau 6 tháng tiếp theo, Ủy ban Chứng khoán sẽ ra quyết định rút nghiệp vụ môi giới chứng khoán.

Mới đây, Ủy ban chứng khoán cũng ban hành quyết định xử phạt Công ty cổ phần Giải pháp Đầu tư Thái Sơn do không báo cáo về giao dịch dự kiến. Theo đó, doanh nghiệp này bị phạt tổng cộng gần 873 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 3 tháng.

Doanh nghiệp này là tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Duy Tân, Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực (EIN), đã bán 1,5 triệu cổ phiếu EIN vào ngày 19/10/2022, và mua hơn 1,4 triệu cổ phiếu EIN vào ngày 21/10/2022 nhưng không báo cáo, công bố thông tin về dự kiến giao dịch.

Tin Cùng Chuyên Mục