Chứng khoán Tân Việt (TVSI) đặt kế hoạch lỗ sau thuế 570 triệu đồng năm 2013, tiếp tục giải quyết vấn đề về trái phiếu

Linh An

Trong năm 2023, TVSI tiếp tục tập trung giải quyết vấn đề về trái phiếu, bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư, song song với đó duy trì hoạt động môi giới cơ sở và phấn đấu hòa vốn.

Đặt mục tiêu kinh doanh năm 2023 thận trọng

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 mới công bố, Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) đặt mục tiêu kinh doanh năm 2023 thận trọng với doanh thu dự kiến đạt gần 200 tỷ đồng, giảm 92% so với thực hiện năm 2022.

Đáng chú ý, TVSI đặt mục tiêu lỗ trước thuế 749 triệu đồng và lỗ sau thuế 570 triệu đồng. 

Mục tiêu kinh doanh năm 2023 của TVSI.
Mục tiêu kinh doanh năm 2023 của TVSI.

Trong năm 2023, TVSI tiếp tục tập trung giải quyết vấn đề về trái phiếu, bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư, song song với đó duy trì hoạt động môi giới cơ sở và phấn đấu hòa vốn.

Nhìn lại kết quả kinh doanh năm 2022, TVSI ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 389,1 tỷ đồng, mới thực hiện được 69% kế hoạch năm. Theo đơn vị này, việc công ty không hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra là do thị trường chung giảm mạnh. TVSI cho biết, kể từ tháng 10/2022, công ty tập trung xử lý khủng hoảng, sắp xếp cơ cấu lại các đơn vị kinh doanh bằng việc đóng, sáp nhập chi nhánh. 

Các hoạt động kinh doanh của Công ty có biến động, hoạt động môi giới, bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán, lưu ký giảm lần lượt hơn 40%, 73% và 8% so với năm trước đó, trong khi hoạt động tài chính tăng xấp xỉ 30%.

TVSI bị kiểm soát đặc biệt, gặp khó trong việc tìm kiếm đơn vị kiểm toán

Kể từ giữa tháng 5/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đưa công ty vào diện kiểm soát đặc biệt do báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2022 không được kiểm toán. Theo TVSI, việc này đã ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động hiện tại của công ty.

Về vấn đề kiểm toán, công ty cho biết đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đơn vị kiểm toán chấp nhận cung cấp dịch vụ dù Ban điều hành và Hội đồng quản trị đã thực hiện đồng thời nhiều biện pháp.

Mặc dù TVSI có gửi công văn về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để báo cáo hiện trạng, đề nghị hỗ trợ/chỉ định công ty kiểm toán cho TVSI, nhưng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phản hồi rằng theo quy định pháp luật hiện hành, không có căn cứ để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chỉ định công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán cho công ty niêm yết, Công ty chứng khoán, đồng thời hướng dẫn TVSI liên hệ các công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán như trước đó.

Theo TVSI, có 30 công ty mà TVSI liên hệ không phản hồi hoặc không đồng ý cung cấp dịch vụ kiểm toán cho Công ty. Do vậy, 2 báo cáo được đề cập trên chưa được kiểm toán.

Về vấn đề này, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2022 do Công ty tự lập.

Xem xét bầu mới Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Một nội dung khác được trình lên cổ đông TVSI là việc bầu mới toàn bộ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 do 4 Thành viên Hội đồng quản trị gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Việt Cường cùng ba Thành viên là ông Lê Thanh Tùng, ông Trần Việt Đức và bà Bùi Thị Thanh Hiền đều hết nhiệm kỳ.

Số lượng bầu mới là 3 thành viên. Danh sách ứng viên ứng cử vào Hội đồng quản trị TVSI đã được công bố gồm bà Bùi Thị Thanh Hiền, bà Trần Thị Cẩm Hạnh và bà Tạ Thị Mai Hương.

Bà Bùi Thị Thanh Hiền (sinh năm 1986), hiện đang là Phó Tổng giám đốc TVSI, đang nắm giữ gần 6,6 triệu cổ phần, tương đương tỷ lệ sở hữu 2,49%. 

Trong khi đó, bà Trần Thị Cẩm Hạnh (sinh năm 1984) hiện đang nắm giữ chức Giám đốc môi giới khách hàng cá nhân từ năm 2021 đến nay.

Ứng viên cuối cùng là bà Tại Thị Mai Hương (sinh năm 1976) từng là Biên tập viên tại Ban Diễn đàn Tài chính của Báo Diễn đàn doanh nghiệp; và hiện là Giám đốc truyền thông của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Tây Bắc.

Bên cạnh đó, Đại hội đồng cổ đông năm 2023 cũng sẽ tiến hành bầu Thành viên ban kiểm soát. Danh sách 2 ứng viên gồm bà Đặng Thị Minh Hạnh (sinh năm 1987) và bà Đỗ Ngọc Hoàng Yến (sinh năm 1984).

Tin Cùng Chuyên Mục