Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) được khôi phục hoạt động mua chứng khoán

Giang Phạm

Cụ thể, TVSI được khôi phục hoạt động mua chứng khoán trên thị trường chứng khoán niêm yết và thị trường đăng ký giao dịch từ ngày 22/09/2023.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa có quyết định khôi phục hoạt động giao dịch đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI).

Cụ thể, TVSI được khôi phục hoạt động mua chứng khoán trên thị trường chứng khoán niêm yết và thị trường đăng ký giao dịch từ ngày 22/09/2023.

Trước đó, Công ty bị đình chỉ hoạt động này do bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt vì Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2022 mà công ty lập không được kiểm toán.

Đến nay, TVSI đã công bố thông tin báo cáo nói trên được kiểm toán. Vì vậy, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định chấm dứt tình trạng kiểm soát đặc biệt đối với TVSI vào ngày 15/09, do Công ty đã khắc phục được nguyên nhân.

Về tình hình kinh doanh của TVSI, tại báo cáo tài chính bán niên 2023 sau soát xét, công ty ghi nhận khoản lỗ sau thuế lên đến 336 tỷ đồng, chênh lệnh lớn so với mức lãi 24 tỷ đồng trên báo cáo tài chính tự lập.

Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) được khôi phục hoạt động mua chứng khoán - Ảnh 1

Sau soát xét, các chỉ tiêu kinh doanh không có nhiều sự thay đổi. Doanh thu hoạt động bán niên ở mức 134 tỷ đồng, giảm 92% so với cùng kỳ và chi phí hoạt động 75 tỷ đồng, giảm 93%. Chênh lệch lớn giữa báo cáo tài chính soát xét và tự lập nằm ở chi phí quản lý doanh nghiệp.

Sau soát xét, chi phí quản lý doanh nghiệp là 377 tỷ đồng, gấp gần 38 lần tự lập và gần 14 lần cùng kỳ, chủ yếu do tăng dự phòng phải trả hợp đồng mua lại trái phiếu gần 398 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục