Chứng khoán VPS và cựu Giám đốc tư vấn bị UBCKNN xử phạt hàng trăm triệu đồng

Đoàn Chi

Quyết định xử phạt Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ghi rõ, ông Đỗ Anh Việt - cựu Giám đốc tư vấn đầu tư tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS đã có hành vi vi phạm hành chính khi đầu tư thay cho khách hàng.

Chứng khoán VPS và cựu Giám đốc tư vấn bị UBCKNN xử phạt hàng trăm triệu đồng

Mới đây, UBCKNN ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Đỗ Anh Việt - cựu Giám đốc tư vấn đầu tư tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS.

Ông Đỗ Anh Việt bị phạt tiền 87,5 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề 09 tháng. Theo đó, ông Đỗ Anh Việt phải dừng ngay toàn bộ hoạt động nghiệp vụ được ghi trong chứng chỉ hành nghề chứng khoán, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành và phải tuân thủ các quy định cấm hoặc hạn chế thực hiện trong thời gian bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề.

Cụ thể, ông Việt là người hành nghề chứng khoán. Trong thời gian làm việc tại Chứng khoán VPS, vào ngày 12/11/2021, ông Đỗ Anh Việt đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán với ông Nguyễn Đức Cây và thực hiện đầu tư thay cho khách hàng là ông Nguyễn Đức Cây, không thuộc trường hợp ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đồng thời, UBCKNN cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS số tiền 87,5 triệu đồng do không giám sát, ngăn ngừa được xung đột lợi ích trong nội bộ công ty, giữa người hành nghề chứng khoán và khách hàng.

Tin Cùng Chuyên Mục