Có nên đưa 6 triệu hộ kinh doanh thành doanh nghiệp?

Theo Sông Hàn/Diễn Đàn Doanh Nghiệp

11:32 12/08/2019


Nhà nước không thể lờ đi khu vực đang chiếm trên 30% GDP, hay nói cách khác không thể để khu vực này ra "ngoài vòng pháp luật".

2019: Hàng vạn hộ kinh doanh phải thay đổi nếu quy định này ra đời

2019: Hàng vạn hộ kinh doanh phải thay đổi nếu quy định này ra đời

Việc xin các giấy phép con vẫn diễn ra phổ biến và gặp khó khăn. Theo phản ánh, còn nhiều doanh nghiệp bị thanh kiểm tra từ 2 lần trở lên (gần 40% số doanh nghiệp được hỏi). Xem thêm
BÌNH LUẬN

loading