Công ty chứng khoán nào đang thu phí cao nhất thị trường?

Đoàn Chi

Hiện nay, các công ty chứng khoán (CTCK) đang áp dụng mức phí phổ biến dao động từ 0,15% - 0,35%.

Công ty chứng khoán nào đang thu phí cao nhất thị trường?

Phí giao dịch chứng khoán (hay phí môi giới chứng khoán) là khoản phí mà nhà đầu tư phải trả cho CTCK khi giao dịch mua hoặc bán chứng khoán thành công (lệnh được khớp) qua công ty đó. Thông thường, các giao dịch có giá trị càng lớn, phí giao dịch sẽ càng thấp, tương tự với các khách hàng thân thiết, khách hàng quan trọng...

Mức phí giao dịch tại mỗi CTCK là khác nhau và phải tuân thủ theo Thông tư 128 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ tháng 2/2019 quy định, các CTCK không được phép thu phí giao dịch quá 0,5% giá trị một lần giao dịch và không quy định mức tối thiểu.

Thực tế, tại các CTCK mức phí này đang dao động trong khoảng 0,1% đến 0,35%. Các CTCK lâu đời thường có mức phí cao hơn các công ty mới hoạt động vì đã có tệp khách ổn định nên không cần hạ phí để thu hút khách hàng mới.

Cụ thể, phí giao dịch của một số CTCK  hiện nay:

VPS: thị phần môi giới năm 2023 (19,06%); giao dịch trực tuyến (0,2%); kênh giao dịch khác (từ 0,15% - 0,13%); giao dịch trái phiếu (0,1%).

 SSI: thị phần môi giới năm 2023 (10,44%); phí giao dịch có môi giới chăm sóc (từ 0,25%); phí giao dịch chủ động (từ 0,15%).

VNDS: thị phần môi giới năm 2023 (7,01%); gói dịch vụ DTA – khách hàng tự giao dịch (0,1%); gói DBA – phí giao dịch có môi giới chăm sóc (từ 0,2% - 0,35%).

TCBS: thị phần môi giới năm 2023 (6,02%); phí giao dịch có môi giới chăm sóc (từ 0,03% – 0,3%); phí giao dịch chủ động (0%).

MAS: thị phần môi giới năm 2023 (5,06%); phí giao dịch có môi giới chăm sóc (từ 0,15%); phí giao dịch chủ động (0,1%).

VIETCAP: thị phần môi giới năm 2023 (4,47%%); phí giao dịch có môi giới chăm sóc (từ 0,15%); phí giao dịch chủ động (từ 0,1%).

FPTS: thị phần môi giới năm 2023 (3,04%); phí giao dịch có môi giới chăm sóc (từ 0,06% – 0,11%); phí giao dịch chủ động (0,06%).

DNSE: phí giao dịch bằng tiền mặt (0%); phí giao dịch kỹ quý (0,04%).

Tin Cùng Chuyên Mục