Công ty Thế Giới Di Động sắp phát hành 13,6 triệu cổ phiếu ESOP

Quỳnh Chi

Công ty dự kiến giá bán là 10.000 đồng/cổ phần, chưa bằng 1/10 giá cổ phiếu lưu hành hiện tại trên thị trường.

Công ty Thế Giới Di Động sắp phát hành 13,6 triệu cổ phiếu ESOP

Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã CK: MWG) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt của công ty và các công ty con. Tỷ lệ phát hành là 3% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành (hơn 452 triệu đơn vị).

Trong đó, có 12.974.083 cổ phiếu phát hành mới và 604.093 cổ phiếu là cổ phiếu quỹ tại thời điểm hiện hành (căn cứ theo báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ ngày 16/10/2020).

Giá bán cổ phiếu này là 10.000 đồng. Trong khi đó, giá cổ phiếu MWG đóng cửa phiên ngày 1/12 là 116.000 đồng. Như vậy, số cổ phiếu ESOP phát hành trên có mức giá chưa bằng 1/10 thị giá hiện tại của MWG. Lượng cổ phiếu ESOP trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 4 năm; mỗi năm sẽ có 25% số cổ phần đã mua được phép chuyển nhượng tự do. 

Việc phát hành cổ phiếu ESOP tại MWG không còn quá xa lạ. Tỷ lệ triển khai giai đoạn 2014 - 2015 là 5% và hoàn toàn miễn phí. Từ năm 2016, cán bộ nhân viên phải mua với mức giá ưu đãi và tỷ lệ dự kiến không quá 3%. Mục đích phát hành, theo lãnh đạo công ty, nhằm động viên, thu hút, giữ chân người lao động, kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận cao hàng năm.

Số lượng và tỷ lệ phát hành cổ phiếu ESOP của MWG qua các năm
Số lượng và tỷ lệ phát hành cổ phiếu ESOP của MWG qua các năm

Về kết quả kinh doanh, MWG cho biết doanh thu riêng tháng 10 đạt 8.749 tỷ, tăng hơn 4% so với tháng 9/2020 và tăng 10% so với cùng kỳ năm 2019 chủ yếu nhờ tăng trưởng tích cực doanh thu của chuỗi Bách Hóa Xanh.

Lợi nhuận sau thuế riêng tháng 10 đạt 305 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 2% so với tháng 9/2020 và 8% so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế 10 tháng đầu năm, MWG đạt doanh thu thuần hợp nhất là 90.102 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 3.283 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ. Như vậy, công ty đã hoàn thành 82% kế hoạch doanh thu và 95% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm 2020.

Tin Cùng Chuyên Mục