Đầu tư 3.904 tỷ đồng xây 51,94 km đường Hồ Chí Minh

Chi Đoàn

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải vừa ký Quyết định số 1200/QĐ – BGTVT về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận.

Đầu tư 3.904 tỷ đồng xây 51,94 km đường Hồ Chí Minh

Dự án có chiều dài 51,94 km, đi qua địa phận các huyện Châu Thành, Giồng Riềng, Gò Quao, Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang và huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, bao gồm 2 phân đoạn.

Đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất có điểm đầu Km0+00 tại Km88+540 – Quốc lộ 61, thuộc địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang; điểm cuối Km11+200 tại khoảng Km77+00 – Quốc lộ 61, thuộc địa phận huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang; chiều dài đoạn tuyến khoảng 11,2 km.

Đoạn Gò Quao - Vĩnh Thuận có điểm đầu tại Km67+213 – Quốc lộ 61, thuộc địa phận huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang; điểm cuối giao Quốc lộ 63 tại khoảng Km67+174,75 thuộc địa phận xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang; chiều dài đoạn tuyến khoảng 40,74 km.

Tổng mức đầu tư Dự án là 3.904,072 tỷ đồng, được đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước, trong đó hai khoản chi lớn nhất là bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (đã bao gồm dự phòng) 538,184 tỷ đồng và chi phí xây dựng 2.820,096 tỷ đồng.

Dự án dự kiến thực hiện từ năm 2022 đến năm 2025; năm 2026 hoàn thành báo cáo Quốc hội việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần cơ bản nối thông đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 và số 63/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội; từng bước hoàn thiện quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh Kiên Giang và Bạc Liêu.

Đồng thời góp phần nâng cao năng lực khai thác, giảm thiểu tai nạn giao thông nhằm phát huy vai trò của tuyến đường Hồ Chí Minh trong việc kết nối giữa các địa phương, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực Tây Nam Bộ.

Tin Cùng Chuyên Mục