Để có tiền phục vụ sản xuất, Sông Đà 9 (SD9) tiếp tục lùi thời gian trả cổ tức 2017 lần thứ 10

An An

Nguyên nhân công ty đưa ra đó là do công ty có nhu cầu vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh nên chưa thu xếp đủ tiền thanh toán cổ tức năm 2017 cho cổ đông.

Công ty cổ phần Sông Đà 9 (mã ck: SD9) vừa thông báo lùi thời gian trả cổ tức năm 2017 bằng tiền thêm 6 tháng nữa, từ 29/12/2023 sang 28/06/2024.

Nguyên nhân công ty đưa ra đó là do công ty có nhu cầu vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh nên chưa thu xếp đủ tiền thanh toán cổ tức năm 2017 cho cổ đông.

Để có tiền phục vụ sản xuất, Sông Đà 9 (SD9) tiếp tục lùi thời gian trả cổ tức 2017 lần thứ 10 - Ảnh 1

Qua tìm hiểu, đợt trả cổ tức này có tỷ lệ 10% bằng tiền, điều đó tương đương mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được trả 1.000 đồng.

Dự kiến, SD9 sẽ chi hơn 34 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này. Danh sách cổ đông cho đợt chi trả này đã được chốt từ 20/9/2018, tức cách hiện tại hơn 5 năm. Đáng chú ý, đây là lần 10 doanh nghiệp SD9 lùi thời gian trả cổ tức năm 2017 bằng tiền.

Sông Đà 9 được thành lập năm 1960, tiền thân là Liên trạm cơ giới tại công trình thủy điện Thác Bà. Năm 2006, cổ phiếu công ty giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Ngành nghề kinh doanh chính bao gồm tổng thầu xây dựng, tổng thầu EPC các công trình hạ tầng kỹ thuật (thủy điện, thủy lợi, giao thông, mỏ...) bằng cơ giới trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

SD9 được biết đến là công ty con của Tổng công ty Sông Đà - Công ty cổ phần (mã ck: SJG), với tỷ lệ sở hữu tại cuối quý III là 58,5%.

Về bức tranh tài chính, quý III/2023, SD9 ghi nhận doanh thu đạt 117,7 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ. Chi phí giá vốn giảm giúp lợi nhuận sau thuế đạt hơn 16 tỷ đồng, tăng 138% so với quý III/2022. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Sông Đà 9 ghi nhận doanh thu thuần đạt 278,5 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ.

Để có tiền phục vụ sản xuất, Sông Đà 9 (SD9) tiếp tục lùi thời gian trả cổ tức 2017 lần thứ 10 - Ảnh 2

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 23%, chi phí tài chính giảm 4,8%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 4,7%. Kết quả là, SD9 ghi nhận lãi sau thuế đạt 30,3 tỷ đồng, giảm gần 15% so với cùng kỳ. 

Không chỉ Công ty Sông Đà 9 mà doanh nghiệp cũng thuộc “họ Sông Đà” khác là là Công ty cổ phần Sông Đà 3 (mã ck: SD3) cũng thông báo lùi lịch trả cổ tức năm 2015 bằng tiền lần thứ 10, từ ngày 29/12/2023 sang 31/12/2024.

Lý do mà công ty đưa ra đó là vì chủ đầu tư chưa thu xếp được nguồn vốn thanh toán tiền khối lượng cho công ty, nên dòng tiền không đáp ứng được nhu cầu thanh toán cổ tức cũng như kế hoạch đề ra. Qua tìm hiểu, SD3 cũng là công ty con của SJG, với tỷ lệ sở hữu tại cuối quý III/2023 là 51%.

Tin Cùng Chuyên Mục