Sông Đà 11 (SJE) bị phạt và truy thu hơn 380 triệu đồng tiền thuế

An An

Ngoài mức phạt, công ty cũng được giảm một số khoản thuế khác, bao gồm thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau với số tiền hơn 57,2 triệu đồng.

Ngày 11/12/2023, Cục Thuế thành phố Hà Nội ra quyết định xử phạt vi phạm thuế đối với Công ty cổ phần Sông Đà 11 (mã ck: SJE). 

Theo quyết định, SJE bị phạt tiền hơn 45 triệu đồng, do khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp. Đồng thời, Công ty bị phạt tiền hơn 85 triệu đồng do khai sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế trong hồ sơ thuế nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp. 

Sông Đà 11 (SJE) bị phạt và truy thu hơn 380 triệu đồng tiền thuế - Ảnh 1

Về biện pháp khắc phục hậu quả, SJE buộc phải nộp đủ tiền thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công gần 227 triệu đồng và hơn 23 triệu đồng tiền chậm nộp tiền thuế.

Tổng số tiền thuế mà SJE bị phạt, truy thu và chậm nộp là 380,4 triệu đồng.

Ngoài mức phạt, công ty cũng được giảm một số khoản thuế khác, bao gồm thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau với số tiền hơn 57,2 triệu đồng, và được giảm lỗ với số lượng 8,2 tỷ đồng.  

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, SJE ghi nhận doanh thu thuần đạt 429 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ.

Cơ cấu doanh thu cho thấy sự sụt giảm đồng đều ở cả 2 mảng chính: bán điện thương phẩm 225 tỷ đồng, giảm 14% và hợp đồng xây dựng 201 tỷ đồng, giảm 46%. Điều này khiến lợi nhuận gộp 9 tháng giảm theo 10%, đạt 172 tỷ đồng.

Chi phí tài chính ghi nhận tại 69 tỷ đồng, tăng 3%; chi phí quản lý đạt 34 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ và khoản lỗ khác 8 tỷ đồng.

Kết quả là, SJE lãi trước thuế giảm 35%, đạt 60 tỷ đồng; lãi sau thuế còn 53 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của SJE đạt 1.810,3 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản là các khoản phải thu tăng 8%, đạt 385 tỷ đồng, chiếm 21% tài sản. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi giảm 2 tỷ đồng, còn 85 tỷ đồng.

Hàng tồn kho giảm 26%, còn 122 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả của SJE tại ngày 30/9/2023 đạt 1.094 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm. Nợ vay chiếm 74% trong số đó, đạt 807 tỷ đồng, giảm 14%.

Vốn chủ sở hữu của SJE đạt 716,2 tỷ đồng, tăng 5%, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 78,8 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục