Sông Đà 10 (SD10) kinh doanh thua lỗ, bị phạt và truy thu thuế hơn 1 tỷ đồng

Giang Phạm

Bên cạnh đó, tháng 6/2023, SDT ra thông báo thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2019 từ ngày 28/06/2023 thành 28/03/2024, tức chậm hơn 9 tháng. Lý do đưa ra là công tác thu hồi công nợ không đạt kết quả như dự kiến.

Bị phạt và truy thu thuế hơn 1 tỷ đồng

Công ty cổ phần Sông Đà 10 (mã ck: SDT) thông báo nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế TP Hà Nội. 

Quyết định xử phạt nêu rõ, SDT đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng phải nộp nhưng người nộp thuế đã ghi chép kịp thời, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ. Tình tiết tăng nặng là SDT đã vi phạm nhiều lần.

Cụ thể, Công ty bị phạt hành chính 175,6 triệu đồng, đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả gồm buộc phải nộp đủ số tiền thuế thu nhập cá nhân còn thiếu 875,3 triệu đồng và số tiền thuế giá trị gia tăng còn thiếu 2,83 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước. Đồng thời, SDT phải nộp tiền chậm nộp thuế 117,9 triệu đồng.

Tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp gần 1,2 tỷ đồng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 17/11/2023.

Trong khi đó, SDT sẽ được giảm thuế giá trị gia tăng, được khấu trừ chuyển kỳ sau với số tiền hơn 200.000 đồng; giảm số thuế VAT đầu vào được khấu trừ của các xí nghiệp hạch toán phụ thuộc 297,8 triệu đồng. 

Kết quả kinh doanh ảm đạm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023, SDT ghi nhận doanh thu thuần đạt 145,8 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ. 

Sông Đà 10 (SD10) kinh doanh thua lỗ, bị phạt và truy thu thuế hơn 1 tỷ đồng - Ảnh 1

Do giá vốn tăng nhanh hơn, lợi nhuận gộp giảm về 34,2 tỷ đồng. Các chi phí được tiết giảm mạnh, qua đó giúp lãi ròng đạt hơn 2 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ 2,6 tỷ đồng ở cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế ghi nhận tại 1,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ báo lỗ 1,68 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, SDT ghi nhận doanh thu thuần 373,9 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế báo lỗ 6,5 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ 232 triệu đồng ở 9 tháng đầu năm 2022.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của SDT đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2023 với doanh thu hơn 933 tỷ đồng, lãi sau thuế hơn 12 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, SDT còn cách xa mục tiêu lợi nhuận đề ra. 

Tính đến ngày 30/09/2023, SDT vẫn còn lỗ lũy kế 66,3 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu giảm nhẹ so với đầu năm, lùi về 801 tỷ đồng. 

Tổng nợ phải trả tính đến cuối quý III/2023 là 1.437 tỷ đồng, tăng 33 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn với hơn 1.000 tỷ đồng. 

Chậm trả cổ tức

Tháng 6/2023, SDT ra thông báo thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2019 từ ngày 28/06/2023 thành 28/03/2024, tức chậm hơn 9 tháng. Lý do đưa ra là công tác thu hồi công nợ không đạt kết quả như dự kiến.

Trong khi đó, đơn vị phải thanh toán trước các khoản nợ và nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước như thuế, bảo hiểm xã hội nên không thể cân đối nguồn tiền để chi trả cổ tức như kế hoạch.

Tin Cùng Chuyên Mục