Dù lỗ kỷ lục quý III, Công ty Đầu tư LDG (LDG) vẫn phát hành 12,8 triệu cổ phiếu ESOP để giữ chân nhân tài

Giang Phạm

LDG dự kiến phát hành 12,8 triệu cổ phiếu ESOP, nguồn vốn phát hành theo mệnh giá là hơn 128 tỷ đồng, được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm phát hành trên báo cáo kiểm toán.

Phát hành 12,8 triệu cổ phiếu ESOP

Công ty cổ phần Đầu tư LDG (mã ck: LDG) vừa thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023.

Theo đó, LDG dự kiến phát hành 12,8 triệu cổ phiếu ESOP, nguồn vốn phát hành theo mệnh giá là hơn 128 tỷ đồng, được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm phát hành trên báo cáo kiểm toán. Thời gian triển khai từ quý IV/2023 đến quý I/2024.

Mục đích phát hành cổ phiếu ESOP là nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ nhân viên trong công ty; thu hút và giữ chân nhân tài. Đồng thời, công ty muốn gắn kết hiệu quả lao động của cán bộ nhân viên với lợi ích chung và sự phát triển của toàn công ty; tạo động lực cho người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Nếu phát hành thành công, lượng cổ phiếu trên thị trường của công ty sẽ tăng lên gần mức 270 triệu cổ phiếu, tương đương gần 2.700 tỷ đồng vốn điều lệ.

Lỗ kỷ lục trong quý III/2023

Về bức tranh tài chính, kết quả kinh doanh trong quý III/2023 của LDG không mấy khởi sắc.

Cụ thể, trong quý III/2023, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần quý III âm 554,7 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lãi 6,8 tỷ đồng.

Doanh nghiệp ghi nhận 46,7 triệu đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, trong khi cùng kỳ con số này là 71,4 tỷ đồng. 

Dù lỗ kỷ lục quý III, Công ty Đầu tư LDG (LDG) vẫn phát hành 12,8 triệu cổ phiếu ESOP để giữ chân nhân tài - Ảnh 1

Dù đã kinh doanh dưới giá vốn nhưng Công ty Đầu tư LDG còn ghi nhận chi phí tài chính tăng cao. Chi phí tài chính tăng 42% so cùng kỳ lên 49 tỷ đồng, qua đó khiến LDG lỗ sau thuế 64,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 1.659 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của LDG đạt 485 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lãi 146,3 tỷ đồng. Công ty lỗ ròng 209,3 tỷ đồng trong khi 9 tháng đầu năm ngoái lãi 8,3 tỷ đồng. 

Năm 2023, Đầu tư LDG đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1.448 tỷ đồng, tăng 424,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 3,9 tỷ đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Với việc lỗ kỷ lục trong 9 tháng đầu năm, Công ty Đầu tư LDG còn cách rất xa kế hoạch có lãi trong năm tài chính 2023.

Tại ngày 30/09/2023, LDG có tổng tài sản 7.590,4 tỷ đồng, giảm 3,4% so đầu năm. Trong đó, khoản tiền ghi nhận 46,9 tỷ đồng, gấp hơn 14 lần so với thời điểm đầu năm, hầu hết là khoản tiền gửi ngân hàng. Các khoản phải thu ngắn hạn là 4.047,8 tỷ đồng, giảm 3% so với thời điểm 1/1/2023.

LDG có hàng tồn kho ở mức 1.227,9 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Tài sản dở dang dài hạn cũng tăng nhẹ hơn 2% lên mức 523,6 tỷ đồng. 

Dù lỗ kỷ lục quý III, Công ty Đầu tư LDG (LDG) vẫn phát hành 12,8 triệu cổ phiếu ESOP để giữ chân nhân tài - Ảnh 2

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn chiếm chủ yếu với 504,8 tỷ đồng; trong đó có một phần dự án khu đô thị mới Bình Nguyên với 437,3 tỷ đồng; dự án tại xã Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai với 65 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối, LDG còn hơn 4.558 tỷ đồng nợ phải trả, giảm nhẹ 1% so với đầu năm. Trong đó, khoản vay nợ ngắn hạn 1.032 tỷ đồng và 300 tỷ đồng khoản vay nợ dài hạn.

Vốn chủ sở hữu tính đến cuối quý III là 3.032 tỷ đồng, giảm 6,4% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 432,9 tỷ đồng. 

Tin Cùng Chuyên Mục