Hà Nội đề xuất giảm giá nước sạch cho người dân trong 4 tháng cuối năm

Thành Trung

UBND TP Hà Nội đề xuất hỗ trợ miễn giảm 100% tiền nước sinh hoạt cho các đối tượng được ưu tiên và giảm 15% trên tổng hóa đơn tiền nước sinh hoạt phải trả của các hộ dân trong 4 tháng cuối năm 2021 với tổng kinh phí hỗ trợ là 165 tỷ đồng.

UBND TP Hà Nội đã có văn bản trình Thường trực HĐND thành phố ban hành quy định về việc hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt cho các hộ dân và một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn năm 2021. Cụ thể, UBND TP Hà Nội đề xuất hỗ trợ giảm 15% trên tổng hóa đơn tiền nước sinh hoạt phải trả của các hộ dân trong 4 tháng cuối năm 2021.

Hà Nội đề xuất giảm giá nước sạch cho người dân trong 4 tháng cuối năm - Ảnh 1

Theo tờ trình, tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân. Do vậy, việc hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt cho các hộ dân và một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Hà Nội là một trong những nội dung rất cần thiết góp phần giảm bớt những khó khăn của người dân trong giai đoạn hiện nay.

Phạm vi điều chỉnh có quy định về việc hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt cho các hộ dân và một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội năm 2021. UBND TP Hà Nội trình đề xuất hỗ trợ để giảm giá 100% cho các trường hợp:

- Các cơ sở cách ly, khám chữa tập trung bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố.

- Các hộ dân thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo ở mức sinh hoạt 1 (tối đa là 68.690 đồng/hộ dân, áp dụng đối với 10 m3/hộ dân theo giá nước sạch mức sinh hoạt 1 tại Quyết định số 38 ngày 19/9/2013 của UBND thành phố).

- Hỗ trợ giảm 15% trên tổng hóa đơn tiền nước sinh hoạt phải trả của các hộ dân (ngoài các đối tượng nêu trên).

Thời gian thực hiện vào 4 tháng cuối năm 2021 (tháng 9,10,11,12) với tổng kinh phí hỗ trợ là 165 tỷ đồng. Nguồn kinh phí hỗ trợ do ngân sách thành phố. UBND thành phố thực hiện hỗ trợ thông qua các đơn vị cấp nước để giảm giá trên hóa đơn tiền nước cho người dân thuộc phạm vi cấp nước của từng đơn vị.

Tin Cùng Chuyên Mục