Hà Nội xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng cho 6 tháng cuối năm

Thành Trung

Các kịch bản tăng trưởng đã được Hà Nội đặt ra để đạt mục tiêu cao nhất so với kế hoạch năm 2021.

Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, căn cứ dự báo tình hình quốc tế, tình hình sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm, TP Hà Nội đã xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng nhằm phấn đấu đạt mục tiêu cao nhất so với kế hoạch năm 2021.

Hà Nội xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng cho 6 tháng cuối năm - Ảnh 1

Kịch bản 1 được đặt ra là tăng trưởng quý III đạt 8,59%, quý IV đạt 9,12% và dự báo cả năm đạt 7,50%.

Kịch bản 2 được đặt ra là dịch Covid-19 trên phạm vi cả nước cơ bản được kiểm soát trong tháng 7, không có ổ dịch trên địa bàn thành phố và các khu công nghiệp, không phải áp dụng giãn cách xã hội. GRDP Quý III tăng 7,45%, quý IV tăng 7,85% và cả năm dự kiến đạt 6,85.

Kịch bản 3 là dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, quý III mới kiểm soát được dịch. Do đó các ngành dịch vụ vẫn chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, phục hồi chậm. GRDP quý III tăng 6,17%, quý IV tăng 6,44% và cả năm 2021 dự kiến đạt 6,12%.

Ngoài ra, để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 02 của Chính phủ, theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải, Hà Nội phấn đấu năm 2021, các chỉ tiêu về Môi trường kinh doanh được duy trì, Chỉ số PCI năm 2021 của Hà Nội nằm trong nhóm có thứ hạng cao. Các sở, ngành, quận, huyện, thị xã duy trì công khai minh bạch, cập nhật và hướng dẫn rõ ràng 100% các quyết định, chính sách, thủ tục hành chính trên website/trang thông tin điện tử của đơn vị...

Bên cạnh đó, giữ vững tỉ lệ đăng ký kinh doanh qua mạng đạt 100%. Tiếp tục duy trì 100% thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 - 4, phấn đâu 50% hồ sơ trực tuyến được giải quyết đạt mức độ 4, phấn đấu 50% số thủ tục hành chính có quy định tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đồng thời, thành phố tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư, kinh doanh. Tính trong 6 tháng đầu năm đã thu hút trên 694 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, 171 dự án mới số vốn 96,05 triệu USD, 78 dự án bổ sung vốn đầu tư có số vốn trên 477 triệu USD. Thu hút đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt 7.105 tỷ đồng, gồm 10 dự án mới với số vốn 1.470 tỷ đồng, 38 dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư với số vốn tăng 5.635 tỷ đồng.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Hà Nội có 13.125 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 165.730 tỷ đồng (tăng 4% về số lượng doanh nghiệp và giảm 7% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước).

Thực hiện thủ tục giảỉ thể cho 1.582 doanh nghiệp (tăng 33% so với cùng kỳ), 7.220 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động (tăng 15% so với cùng kỳ), số doanh nghiệp hoạt động trở lại là 5.687 doanh nghiệp (tăng 74% so với cùng kỳ).

Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đạt 315.248 doanh nghiệp

Tin Cùng Chuyên Mục