Hàng loạt dự án lớn được Khánh Hòa kêu gọi đầu tư

Thành Trung

Khánh Hòa kêu gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách cho 122 dự án trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, có nhiều dự án khu đô thị có diện tích hơn 100 ha ở nhiều thành phố, huyện.

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành văn bản số 3516/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Danh mục kêu gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Cụ thể, 122 dự án được tỉnh kêu gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh bao gồm: TP Nha Trang có 47 dự án, TP Cam Ranh 13 dự án, thị xã Ninh Hòa 14 dự án, huyện Cam Lâm 4 dự án, huyện Diên Khánh 15 dự án, huyện Vạn Ninh 2 dự án, huyện Khánh Vĩnh 10 dự án và huyện Khánh Sơn 17 dự án.

Trong đó, có 7 dự án trọng điểm gồm: bệnh viện Đa khoa quốc tế chất lượng cao 1.000 tỷ đồng (thuộc khu đô thị Mỹ Gia), nhà máy xử lý rác Vĩnh Lương 2.500 tỷ đồng (thuộc xã Vĩnh Lương), trường tiểu học, trung học quốc tế 450 tỷ đồng (thuộc khu đô thị Mỹ Gia), khu đô thị trung tâm thương mại cồn Ngọc Thảo và khu biểu diễn nghệ thuật cồn Nhất Trí 60 ha (thuộc TP Nha Trang), khu đô thị ven vịnh Cam Ranh 42.000 tỷ đồng (thuộc TP Cam Ranh), khu đô thị mới huyện Cam Lâm 17.000 ha và trung tâm khoa học công nghệ đẳng cấp quốc tế  - trung tâm trí tuệ toàn cầu 350 ha (thuộc huyện Cam Lâm).

Trong đó 122 dự án kêu gọi vốn được phân bổ theo khu vực như sau: TP Nha Trang có các dự án như khu đô thị công viên trung tâm hành chính mới (126 ha), khu đô thị thông minh bắc Tỉnh lộ 3 - xã Phước Đồng (120 ha), công viên chuyên đề kết hợp dịch vụ du lịch phía tây xã Vĩnh Lương (227 ha). Huyện Diên Khánh có khu đô thị hành chính huyện Diên Khánh (109 ha). Huyện Khánh Vĩnh có các dự án như khu đô thị xã Sông Cầu (390 ha), khu đô thị xã Khánh Thượng (275 ha), khu đô thị xã Khánh Trung (125 ha), khu đô thị xã Khánh Hiệp (160 ha). Huyện Khánh Sơn có khu du lịch sinh thái sân golf & resort Đông Nam Khánh Sơn (150 ha)…

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ danh mục dự án được phê duyệt, tổ chức kêu gọi nhà đầu tư tham gia nghiên cứu và đầu tư theo quy định.

Hình thức chọn nhà đầu tư là thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư đối với từng dự án.

Tin Cùng Chuyên Mục