HDBank sẽ mua lại một công ty chứng khoán, phát triển nhiều dịch vụ mới, bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị

Trường An

HDBank trình Đại hội cổ đông thông qua việc tham gia góp vốn, mua lại cổ phần một công ty chứng khoán. Việc này giúp HDBank sẽ mở rộng hơn nữa các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng, đa dạng hóa và tăng cường nguồn thu dịch vụ, thông qua nhiều hoạt động mới như tư vấn phát hành, tư vấn tài chính, tái cấu trúc doanh nghiệp, quản lý tài sản và các dịch vụ khác.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank – mã CK: HDB) công bố sẽ trình cổ đông thông qua việc mua lại một công ty chứng khoán tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 tới đây.

Theo tờ trình ĐHĐCĐ, nền kinh tế Việt Nam đang duy trì được tốc độ tăng trưởng cao và ổn định, thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực và trên thế giới. HDBank cho rằng đây là tiền đề rất tốt cho thị trường chứng khoán phát triển. Bên cạnh đó, số lượng tài khoản chứng khoán của Việt Nam mới đạt tỷ lệ hơn 6% dân số, còn rất thấp so với mức 10%-15% của các nước khác trong khu vực và trên thế giới. Điều này cho thấy tiềm năng tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam còn rất lớn.

Với mong muốn góp phần thúc đẩy sự phát triển thị trường chứng khoán, HDBank trình Đại hội cổ đông thông qua việc tham gia góp vốn, mua lại cổ phần một công ty chứng khoán. Việc này giúp HDBank sẽ mở rộng hơn nữa các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng, đa dạng hóa và tăng cường nguồn thu dịch vụ, thông qua nhiều hoạt động mới như tư vấn phát hành, tư vấn tài chính, tái cấu trúc doanh nghiệp, quản lý tài sản và các dịch vụ khác.

Tiêu chí mà HDBank đưa ra để lựa chọn công ty chứng khoán góp vốn, mua cổ phần bao gồm: Được cấp phép để thực hiện các nghiệp vụ như môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán; có vốn điều lệ trên 1.000 tỷ đồng theo báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất; hoạt động kinh doanh có lợi nhuận liên tiếp trong 03 năm gần nhất đồng thời đảm bảo đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của Pháp luật và quy định hiện hành của HDBank.

Trước HDBank, nhiều ngân hàng khác trên thị trường cũng đã sở hữu công ty chứng khoán. Đây cũng là xu hướng chung của các tập đoàn tài chính – ngân hàng lớn tại các thị trường phát triển để đáp ứng hiệu quả nhu cầu của khách hàng đồng thời tối ưu hóa giá trị mang lại cho ngân hàng, cổ đông.

Mới đây nhất, ngày 15/04, HDBank công bố tờ trình miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Tâm – Thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân. Để kiện toàn, HDBank trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 bầu bổ sung ông Phạm Quốc Thanh – Tổng giám đốc vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Bà Nguyễn Thị Tâm đã đồng hành cũng HDBank 10 năm qua trên nhiều cương vị khác nhau. Bà có đóng góp quan trọng cho HDBank trong hành trình hiện đại hóa ngân hàng. Trong suốt quá trình công tác, bà Tâm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cùng với việc bà Tâm từ nhiệm, HDBank trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung một thành viên HĐQT và ứng viên được đề cử là ông Phạm Quốc Thanh - Tổng Giám đốc HDBank. Ông Thanh sinh năm 1970, cử nhân Tài chính ngân hàng và cử nhân Ngoại ngữ. Ông từng nắm giữ nhiều vị trí quan trọng tại các ngân hàng như HSBC, ACB, ABBank, Techcombank... trước khi gia nhập HDBank năm 2013.

Từ tháng 3/2020, ông Phạm Quốc Thanh được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc HDBank.Trong hơn 3 năm qua, ông đã dẫn dắt ngân hàng ứng phó linh hoạt, hiệu quả với thách thức do đại dịch và biến động của thị trường để đạt kết quả kinh doanh tăng trưởng cao, bền vững, chất lượng tài sản và các chỉ tiêu an toàn được đảm bảo tốt so với ngành.

Tin Cùng Chuyên Mục