Hỗ trợ hơn 5.700 tỷ đồng cho gần 5 triệu đối tượng khó khăn do Covid-19

Trong đó, ngân sách nhà nước thực hiện Nghị quyết 68, Nghị quyết 116, Nghị quyết 15 là 5.317,7 tỷ đồng và nguồn vận động xã hội hoá để hỗ trợ các đối tượng ngoài quy định là 402,3 tỷ đồng.

Tính đến ngày 18/11, theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội, các sở, ngành, tổ chức chính trị xã hội có liên quan và các quận, huyện, thị xã quyết định hỗ trợ tiền mặt và cho vay cho trên 4,98 triệu lượt đối tượng với tổng kinh phí 5.720 tỷ đồng.

Đến nay, các sở, ngành có liên quan và các quận, huyện, thị xã đã ra quyết định hỗ trợ cho trên 1,9 triệu người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 3642/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội với kinh phí 1.253,4 tỷ đồng.

Hỗ trợ hơn 5.700 tỷ đồng cho gần 5 triệu đối tượng khó khăn do Covid-19 - Ảnh 1

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội đã chi trả cho 1,54 triệu người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và người lao động tạm dừng bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền 3.760 tỷ đồng.

Thực hiện chính sách đặc thù của TP Hà Nội, các địa phương đã phê duyệt và thực hiện hỗ trợ đối với 8/8 nhóm đối tượng quy định tại Nghị quyết 15/NQ-HĐND; các địa phương đã rà soát và ra quyết định hỗ trợ cho 292.190 người, hộ kinh doanh với kinh phí phê duyệt là 304,2 tỷ đồng (đã tổ chức chi trả cho 290.583 đối tượng với kinh phí 301,3 tỷ đồng).

Theo báo cáo của các quận, huyện, thị xã, từ ngày 7/9/2021 với việc thực hiện kinh phí chi trả hỗ trợ 281,977 tỷ đồng cho 281.977 người thuộc đối tượng người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội, toàn thành phố đã hoàn thành công tác chi trả hỗ trợ đối với 3 nhóm đối tượng này. Còn các nhóm đối tượng khác, các sở, ngành có liên quan và các quận, huyện, thị xã hiện vẫn đang triển khai thực hiện.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã trích kinh phí 82,98 tỷ đồng từ nguồn ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 để hỗ trợ cho 162.529 người khó khăn trên địa bàn thành phố (bao gồm cả một số người nước ngoài khó khăn đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội).

Tin Cùng Chuyên Mục