Hoàng Anh Gia Lai (HAG) chốt danh sách nhà đầu tư chiến lược chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Giang Phạm

Danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán dự kiến gồm 3 nhà đầu tư gồm Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank; Công ty cổ phần Tập đoàn Thaigroup; và một cá nhân.

“Chốt” danh sách nhà đầu tư chiến lược 

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã ck: HAG) vừa thông báo nhận được giấy đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ chính thức của các nhà đầu tư cho chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ.

Trong đó, danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán dự kiến gồm 3 nhà đầu tư. Đó là Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 4,73% vốn điều lệ. Công ty cổ phần Tập đoàn Thaigroup dự kiến mua 52 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 4,92% vốn điều lệ; 

Hoàng Anh Gia Lai (HAG) chốt danh sách nhà đầu tư chiến lược chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ - Ảnh 1

Cá nhân Lê Minh Tâm dự kiến mua 28 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 2,65% vốn điều lệ. 

Với số tiền huy động được 1.300 tỷ đồng, Công ty HAGL dự kiến dùng 700 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho Công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai thông qua hình thức cho vay để hoạt động kinh doanh; 330,5 tỷ đồng thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do Công ty phát hành ngày 18/6/2012, mã HAG2012.300.

Số tiền còn lại 269,5 tỷ đồng, đơn vị dự kiến dùng cơ cấu lại nợ cho Công ty con là Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang thông qua hình thức cho vay để thanh toán các khoản nợ vay tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Việc mua bán cổ phiếu sẽ được thực hiện trong thời gian theo quy định của pháp luật. Chốt phiên giao dịch ngày 26/2, cổ phiếu HAG giao dịch tại vùng giá 12.600 đồng/đơn vị.

Lãi quý IV/2023 tăng gấp 4,8 lần cùng kỳ

Về kết quả kinh doanh, quý IV/2023, HAGL ghi nhận doanh thu đạt 1.897,9 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ trái cây đạt 903 tỷ đồng (chiếm 45,6%), tăng 67,8%; doanh thu từ bán lợn đạt 465 tỷ đồng (chiếm 24,5%), giảm 34%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 49,1% so với cùng kỳ về mức 217,25 tỷ đồng. Doanh thu tài chính tăng 265,1% lên 295 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí tài chính ghi nhận âm 995,8 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 421,3 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp ghi nhận dương 161,3 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 162,4 tỷ đồng. 

Kết quả là, HAG ghi nhận lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 1.107,7 tỷ đồng, tăng gấp 4,8 lần so với cùng kỳ năm trước. 

Luỹ kế trong năm 2023, Công ty HAGL ghi nhận doanh thu đạt 6.932,2 tỷ đồng, tăng 35,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 1.817,4 tỷ đồng, tăng 61,6% so với cùng kỳ.

Năm 2023, Công ty HAGL đặt kế hoạch doanh thu thuần 5.120 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.130 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2023, Công ty HAGL đã vượt xa kế hoạch lãi đề ra.

Tính tới cuối năm 2023, tổng tài sản của HAGL đạt hơn 21.527 tỷ đồng, tăng 8,7% so với thời điểm đầu năm. 

Đến ngày 31/12/2023, nợ phải trả của HAGL tăng từ 14.603 tỷ lên 14.802 tỷ đồng, trong đó nợ dài hạn giảm hơn 1.000 tỷ đồng xuống còn 4.194 tỷ đồng. Lỗ lũy kế giảm từ 3.341 tỷ giảm còn 1.633,5 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục