Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) dùng 25,05 triệu cổ phiếu Gia súc Lơ Pang bảo lãnh cho khoản vay mới

Lam Lê

Gia súc Lơ Pang chính thức sáp nhập với HAGL vào cuối năm 2021. Công ty đang hoạt động trong mảng nông nghiệp, cụ thể là trồng chuối và nuôi heo (cùng với Chăn nuôi Gia Lai). Gia súc Lơ Pang đảm nhận chính khu vực phía Nam của Tập đoàn.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã CK: HAG) vừa công bố Nghị quyết HĐQT, thông qua cam kết bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ tín dụng của Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank).

Cụ thể, HAGL sẽ sử dụng 25,05 triệu cổ phần Gia súc Lơ Pang thuộc sở hữu Công ty để cam kết bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ của Gia súc Lơ Pang. HAGL uỷ quyền cho ông Võ Trường Sơn - Tổng Giám đốc - làm đại diện Công ty ký các văn bản theo quy định.

Được biết, Gia súc Lơ Pang chính thức sáp nhập với HAGL vào cuối năm 2021. Công ty đang hoạt động trong mảng nông nghiệp, cụ thể là trồng chuối và nuôi heo (cùng với Chăn nuôi Gia Lai). Gia súc Lơ Pang đảm nhận chính khu vực phía Nam của Tập đoàn.

Chia sẻ tại Đại hội năm 2021, HAGL cho biết Gia súc Lơ Pang lúc bấy giờ định giá khoảng 2.000 tỷ đồng, đang nuôi sản lượng heo 10.000 con, và trồng 1.600 ha chuối.

Bức tranh kinh doanh sáng hơn đưa dòng vốn tín dụng dần trở lại với HAGL. Trước đó, Công ty cũng được ngân hàng là VPBank cấp tín dụng hạn mức 500 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, với những dư nợ tồn đọng, HAGL đang lên kế hoạch xử lý dứt điểm. Mới đây, Công ty công bố chi tiết các khoản trái phiếu hiện còn lại bao gồm: Trái phiếu phát hành ngày 30/12/2016: dư nợ gốc hiện nay là 5.271 tỷ đồng, ngày đáo hạn 31/12/2026; Trái phiếu phát hành ngày 18/6/2012: dư nợ gốc hiện nay là 300 tỷ đồng, ngày đáo hạn 30/9/2023.

Cả 2 khoản trái phiếu này đều có đủ tài sản đảm bảo cho dư nợ hiện tại.

Công ty cũng đã hoàn tất hồ sơ chào bán riêng lẻ huy động 1.700 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong năm 2022.

Gần đây nhất, HAGL cũng đã có thông cáo bác bỏ các tin đồn thất thiệt về hiện trạng hoạt động của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch Hội đồng quản trị HAGL và tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

Phía HAGL khẳng định, ông Đoàn Nguyên Đức vẫn trực tiếp chỉ đạo hoạt động sản xuất tại các nông trường, nông trại của tập đoàn, di chuyển hàng ngày giữa các nông trường, nông trại để giám sát và điều hành.

"Ông Đức vẫn trực tiếp chủ trì các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty, các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý để phổ biến triển khai các chủ trương, nhằm đạt được kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua", thông cáo của HAGL nêu rõ.

HAGL cũng đã có văn bản gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) công bố biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.

Theo văn bản, từ ngày 11/10/2022, cổ phiếu của công ty được chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo theo Quyết định số 740 vì: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là 203 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2021 là -4.467 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021.

Công ty xin đưa ra một số biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo cụ thể như sau:

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, theo Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2022 đã được soát xét, lỗ lũy kế của Công ty đã giảm, phần nào khắc phục được nguyên nhân chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo, cụ thể:

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2022: 530 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 30/6/2022: - 3.938 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, báo cáo kết quả kinh doanh trong 9 tháng đầu năm ghi nhận doanh thu mức 475 tỷ đồng, LNST đạt 113 tỷ đồng. Theo Công ty, chỉ số ghi nhận trong bối cảnh giá xuất khẩu chuối chưa tăng cao như kỳ vọng, đồng thời giá heo thấp hơn tháng trước.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu HAGL đạt 3.183 tỷ đồng, bao gồm 981 tỷ từ chăn nuôi và 1.707 tỷ cây ăn trái, ngành phụ trợ đóng góp 495 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm theo đó đạt 894 tỷ đồng, bằng 79% kế hoạch cả năm 2022. HAGL cho biết thêm, quý 4 kỳ vọng giá chuối sẽ tăng trở lại và sản lượng heo xuất bán nhiều hơn các quý trước, Công ty chắc chắn sẽ vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra cho năm 2022.

Mặt khác, HAGL cũng chú trọng giảm dư nợ vay tại ngân hàng. Mới đây, HAGL vừa công bố thông tin mua lại trái phiếu trước hạn, với giá trị là 605 tỷ đồng tại ngân hàng BIDV. Lần mua lại nợ trước hạn gần nhất vào giữa năm 2021, HAGL đã mua lại 328 tỷ nợ trước hạn tại HDBank.

Tin Cùng Chuyên Mục