Khánh Hòa sẽ có thêm KCN Dốc Đá Trắng 1.800 tỷ đồng

Đoàn Chi

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 234/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Dốc Đá Trắng, tỉnh Khánh Hòa.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Dự án được triển khai tại xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh và xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa với tổng vốn đầu tư 1.807,474 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 271,121 tỷ đồng. Công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ là nhà đầu tư Dự án.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày 18/3/2024.

Tại Quyết định, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

Các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, thống kê, kiểm kê đất đai và rừng, hiện trạng sử dụng đất và rừng, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về sự phù hợp của dự án với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành.

Cập nhật vị trí và quy mô diện tích của khu công nghiệp Dốc Đá Trắng vào kế hoạch sử dụng đất tỉnh Khánh Hòa 05 năm 2021-2025 theo quy định của pháp luật về đất đai; tổ chức lập và phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Dốc Đá Trắng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nhà đầu tư thực hiện theo quy hoạch phân khu xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hoàn thành thủ tục xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; thu hút các dự án đầu tư vào khu công nghiệp phù hợp định hướng phát triển vùng và liên kết vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

Đồng thời, yêu cầu Công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ sử dụng vốn góp chủ sở hữu theo đúng cam kết để thực hiện dự án, tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác có liên quan; chỉ được thực hiện dự án sau khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Tin Cùng Chuyên Mục