Lợi nhuận quý 3/2021 giảm 40%, Rạng Đông (RAL) vẫn âm nặng dòng tiền kinh doanh

Quỳnh Chi

Năm 2021, Rạng Đông đặt kế hoạch khá thận trọng với doanh thu 4.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 225 tỷ đồng, lần lượt giảm 9% và 47% so với thực hiện năm trước.

CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã CK: RAL) đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 với doanh thu thuần đạt 775 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán cũng giảm tương ứng nên lãi gộp đạt 254 tỷ đồng, giảm 24,6% so với quý 3/2020. Sau khi trừ chi phí, Rạng Đông lãi ròng 42 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình từ phía công ty, dịch bệnh bùng phát khiến sức mua thị trường suy giảm. Các chuỗi cung ứng đầu vào đứt gãy, gián đoạn, hoạt động bán hàng dẫn đến thu tiền gặp rất nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, công ty vừa phải ưu tiên chống dịch vừa thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong điều kiện thực hiện chỉ thị của thành phố về giãn cách đảm bảo không bị gián đoạn, duy trì cung ứng hàng hóa dẫn đến phát sinh nhiều chi phí cho phòng chống dịch.

Lợi nhuận quý 3/2021 giảm 40%, Rạng Đông (RAL) vẫn âm nặng dòng tiền kinh doanh - Ảnh 1

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, Rạng Đông ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.450 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 232 tỷ đồng, lần lượt tăng 13% và 11,5% so với cùng kỳ. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng âm đến 378 tỷ đồng trong khi con số cùng kỳ chỉ âm 36 tỷ đồng.

Năm 2021, Rạng Đông đặt kế hoạch khá thận trọng với doanh thu 4.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 225 tỷ đồng, lần lượt giảm 9% và 47% so với thực hiện năm trước. Với kết quả đạt được, công ty đã hoàn thành 77% kế hoạch doanh thu và vượt 31% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

Rạng Đông cho biết công ty đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc mở cửa trở lại vào quý 4/2021, bắt kịp với giai đoạn "bình thường mới". Công ty cũng tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, các chương trình truyền thông và bán hàng trên nền tảng trực tuyến đã được đẩy mạnh và đem lại kết quả khả quan.

Tin Cùng Chuyên Mục