Lợi nhuận tăng, Vietcombank (VCB) dự kiến chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 38,79%

Trung Hiếu

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, mã VCB – sàn HOSE) vừa công bố nghị quyết HĐQT phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Lợi nhuận tăng, Vietcombank (VCB) dự kiến chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 38,79%
Lợi nhuận tăng, Vietcombank (VCB) dự kiến chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 38,79%

Chia cổ tức tỷ lệ cao

Theo nguyên tắc phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước, Vietcombank thống nhất phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, trích các quỹ năm 2022.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế riêng lẻ kiểm toán năm 2022 của Vietcombank đạt hơn 29,387 tỷ đồng. Sau khi trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (1.469,5 tỷ đồng), quỹ dự phòng tài chính (2.939 tỷ đồng) và quỹ khen thưởng, phúc lợi (3.291 tỷ đồng), Ngân hàng sẽ dùng toàn bộ hơn 21.680 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế còn lại để chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông.

Như vậy, với vốn điều lệ hiện tại gần 55.891 tỷ đồng và giá trị chia cổ tức bằng cổ phiếu hơn 21.680 tỷ đồng, ước tính tỷ lệ thực hiện quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu của Vietcombank sẽ là 38,79%/vốn điều lệ, tương đương phát hành thêm khoảng 2,17 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Sau khi hoàn tất chia cổ tức năm 2022, vốn điều lệ của Vietcombank sẽ tăng thêm 21.680 tỷ đồng, lên mức hơn 77.571 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2023, Vietcombank có 2 cổ đông lớn là NHNN nắm giữ hơn 4,18 tỷ cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 74,8% vốn và Mizuho Bank nắm giữ gần 0,84 tỷ cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu 15%. Như vậy, sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức để tăng vốn, tỷ lệ sở hữu của 2 cổ đông lớn vẫn giữ nguyên nhưng số cổ phần nắm giữ sẽ tăng thêm, gồm NHNN sẽ nắm giữ hơn 5,8 tỷ cổ phiếu VCB và Mizuho Bank nắm gần 1,2 tỷ cổ phiếu VCB.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản Vietcombank đạt hơn 1.839 tỷ đồng, tăng 1,4% so với hồi đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng là trên 1.270 tỷ đồng, tăng 10,9%. Huy động tiền gửi khách hàng tăng 12,2% lên gần 1.396 tỷ đồng, với tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn ở mức 35,2%.

Ngày 26/3 tới đây, Vietcombank sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024. Đại hội sẽ được tổ chức vào ngày 26/4/2022 tại Trường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Vietcombank, KĐT Ecopark, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, Hưng Yên.

Vietcombank ước tính lợi nhuận vượt 41.000 tỷ đồng

Tại "Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024" của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank, mã: VCB) mới đây, Tổng giám đốc Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng cho biết năm 2023, ngân hàng này đã đạt mục tiêu kinh doanh đề ra.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế năm 2023 hoàn thành 100,3% kế hoạch được giao, và tăng 10,2% so với năm 2022. Dù không công bố con số cụ thể, nhưng tính theo kết quả kinh doanh năm 2022 của ngân hàng này là 37.368 tỷ đồng, ước tính lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Vietcombank năm 2023 đạt khoảng 41.200 tỷ đồng.

Trong đó, thu nhập từ lãi năm 2023 của Vietcombank tăng 0,4% so với cùng kỳ, còn thu nhập ngoài lãi giảm 4,6%. Thu nợ ngoại bảng trong năm đạt 2.088 tỷ đồng. Chỉ số ROAA và ROAE duy trì ở mức cao, tương ứng là 1,78% và 21,68%.

Tổng giám đốc Vietcombank cũng thông tin, năm 2023, huy động vốn thị trường 1 của Vietcombank đạt 1,41 triệu tỷ đồng, tăng 12,1% so với năm 2022, tương đương 103% kế hoạch. Tỷ trọng huy động vốn không kỳ hạn bình quân đạt 29,8%, quy mô vốn không kỳ hạn bình quân giảm 3,6% so với cuối năm 2022. Huy động vốn bán buôn tăng trưởng 9,4%, vốn bán lẻ tăng 14,5%.

Dư nợ tín dụng của Vietcombank vào cuối năm 2023 là 1,27 triệu tỷ đồng, tăng 10,6% trong năm. Trong đó, tín dụng ngắn hạn tăng trưởng 21,4% trong khi tín dụng trung dài hạn giảm 3,5%. Trước đó vào cuối quý 3/2023, tăng trưởng tín dụng của Vietcombank mới chỉ ở mức 3,78%.

Về cơ cấu, tín dụng bán lẻ tăng 17,7%, lên mức 610.000 tỷ đồng, tập trung vào cho vay FDI, khách hàng bán buôn.Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ nhóm 2 ở mức 0,42% còn nợ xấu ở mức 0,97%. Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu đạt 185%.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, Vietcombank đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2024 ở mức thận trọng với tổng tài sản tăng ít nhất 8%, tín dụng tăng ít nhất 12% và trong hạn mức Ngân hàng Nhà nước giao, nợ xấu dưới 1,5%, lợi nhuận trước thuế tăng ít nhất 10%.

Tin Cùng Chuyên Mục