Mắc nhiều vi phạm Công ty CP Chứng khoán Sen Vàng bị xử phạt tới 185 triệu đồng

Hà Vy

Ngày 21/8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát đi thông báo xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần chứng khoán Sen Vàng.

Ngày 16/8/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 242/QĐ-XPVPHC, xử phạt hành chính với tổng số tiền 185 triệu đồng đối với Công ty CP Chứng khoán Sen Vàng (Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3-4, số 164 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM).

Cụ thể, Công ty CP Chứng khoán Sen Vàng bị phạt 40 triệu đồng vì không có đủ người hành nghề chứng khoán. Tính đến thời điểm kiểm tra ngày 9/7/2019, số lượng nhân viên có chứng chỉ hành nghề của Sen Vàng chưa đáp ứng điều kiện về nhân viên có chứng chỉ hành nghề cho mỗi nghiệp vụ được cấp phép.


Mắc nhiều vi phạm Công ty CP Chứng khoán Sen Vàng bị xử phạt tới 185 triệu đồng - Ảnh 1

 Công ty cổ phần chứng khoán Sen Vàng bị xử phạt 60 triệu đồng. (Ảnh: Chụp màn hình)

Mức phạt được đưa ra theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 32 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP).

Bên cạnh đó, công ty này còn chịu mức phạt 85 triệu đồng do không thiết lập, duy trì hệ thống kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro. Tính đến thời điểm kiểm tra ngày 9/7/2019, Công ty CP Chứng khoán Sen Vàng không thiết lập bộ phận kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro theo quy định pháp luật.

Mức phạt được đưa ra theo quy định Điểm đ Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 23 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Ngoài ra, công ty còn vi phạm không tuân thủ quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và quy định pháp luật khác về quản trị, điều hành. Tính đến thời điểm kiểm tra ngày 9/7/2019, Công ty CP Chứng khoán Sen Vàng chưa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, do đó bị xử phạt 60 triệu đồng.

Mức phạt được đưa ra theo quy định Điểm b Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 22 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Tổng cộng mức phạt tiền đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Sen Vàng là 185 triệu đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục