MB sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đoàn Chi

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - mã: MBB) vừa thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhiệm kỳ 2024 - 2029.

MB sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2024 - 2029

Cụ thể, Đại hội sẽ tổ chức vào ngày 15/06/2024 tại tòa nhà Hội sở MB – 18 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội và chi trả cổ tức tiền với tỷ lệ 5% cho các cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Thời điểm chốt danh sách các cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2024 – 2029 và nhận cổ tức là ngày 24/05/2024. Việc chi trả cổ tức sẽ thực hiện từ ngày 14/06. Với mức cổ tức tiền mặt 5%, dự kiến tổng số tiền MB chi ra để trả cổ tức tiền mặt lần này ước tính 2,643 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ nhiệm kỳ lần này, các cổ đông MB sẽ thông qua số lượng và bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029. Nhân sự dự kiến bầu là các nhân sự có trình độ chuyên môn cao, uy tín và có nhiều kinh nghiệm trong quản trị – điều hành doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản trị MB theo tiêu chuẩn cao và các quy định của Cơ quan quản lý Nhà nước, phát triển bền vững, tối đa lợi ích cho cổ đông MB.

Trước đó, ngày 19/4, MB đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2024. Đại hội thông qua việc duy trì tư cách các Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 cho đến khi MB có sự chuẩn bị kỹ lưỡng công tác nhân sự, hoàn tất các thủ tục với Cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

Tin Cùng Chuyên Mục