Một loạt công ty bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng trăm triệu

Theo Hoàng Hà/BizLive

Trong đó, Tổng công ty rau quả, nông sản bị phạt tổng cộng 520 triệu đồng, Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành bị phạt 250 triệu đồng và Công ty Cổ phần hóa chất bị phạt 60 triệu đồng.

Một loạt công ty bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng trăm triệu - Ảnh 1
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt nhiều công ty.

Căn cứ kết quả giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, ngày 25/4/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành (Hoàng Mai, Hà Nội) 250 triệu đồng vì không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Cụ thể, ngày 25/4/2017, Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành đã thực hiện giao dịch mua 110.192 cổ phiếu Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải (mã cổ phiếu: TVG) dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 411.044 cổ phiếu TVG lên 521.244 cổ phiếu TVG, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 20,25% lên 25,68%, tuy nhiên, Công ty Phương Thành đã không đăng ký chào mua công khai theo quy định.

Trước đó, ngày 24/4/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng vừa quyết định xử phạt Tổng công ty rau quả, nông sản – Công ty Cổ phần (Đống Đa, Hà Nội) tổng cộng 520 triệu đồng.

Trong đó, phạt Tổng công ty rau quả, nông sản 350 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán. Đồng thời, phạt công ty này 85 triệu đồng vì không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty và hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu: Báo cáo tài chính hợp nhất quý I,II/2017; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý III,IV/2017; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017; Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2017; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 4 quý năm 2018; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2018; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất sau kiểm toán năm 2018...

Ngoài ra, Tổng công ty rau quả, nông sản còn bị phạt 85 triệu đồng vì vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với cổ đông. Cụ thể, theo báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã được soát xét của công ty, trong năm 2017 và năm 2018, công ty này đã cung cấp các khoản vay cho cổ đông của công ty).

Tương tự, ngày 19/4/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt Công ty Cổ phần hóa chất (Long Biên, Hà Nội) 60 triệu đồng vì đã báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Tài liệu, nghị quyết và biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, 2017, 2018; Báo cáo tài chính năm 2016, 2017 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2016, 2017; Báo cáo tình hình quản trị năm 2016.

Tin Cùng Chuyên Mục