NHNN bổ nhiệm loạt nhân sự mới Cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng

PV

Ngày 31/7/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thống đốc NHNN bổ nhiệm các cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo tại Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Cơ quan TTGSNH) và các đơn vị thuộc Cơ quan TTGSNH.

Tại buổi lễ, ông Trần Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ NHNN đã công bố Quyết định của Thống đốc NHNN, cụ thể:

Quyết định số 1419/QĐ-NHNN điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Long, Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Tân Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng Nguyễn Đức Long.  
Tân Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng Nguyễn Đức Long.  

Quyết định số 1416/QĐ-NHNN bổ nhiệm ông Hoàng Việt Dũng, Phó Cục trưởng Cục III thuộc Cơ quan TTGSNH, giữ chức vụ Cục trưởng Cục III.

Quyết định số 1417/QĐ-NHNN điều động, bổ nhiệm ông Vũ Duy Tín, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan TTGSNH, giữ chức vụ Cục trưởng Cục IV.

Quyết định số 1420/QĐ-NHNN tiếp nhận, bổ nhiệm bà Lê Thị Dung, Thanh tra viên chính, Vụ Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp thuộc Thanh tra Chính phủ, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục I.

Quyết định số 1421/QĐ-NHNN bổ nhiệm ông Phí Trọng Hiển, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp và chính sách thuộc Cục III, Cơ quan TTGSNH, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục III thuộc Cơ quan TTGSNH.

Các Quyết định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2023.

Tin Cùng Chuyên Mục