Nợ xấu tăng nhanh, ABBank lỗ quý 4/2023 do tăng trích lập dự phòng trong bối cảnh hàng loạt nhân sự nghỉ việc

Chu Du

Số dư nợ xấu của ABBank đã tăng 20,8% so với đầu năm lên mức 2.857 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu tương ứng tăng từ 2,88% đầu năm lên mức 2,91%.

Nợ xấu tăng nhanh, ABBank lỗ quý 4/2023 do tăng trích lập dự phòng trong bối cảnh hàng loạt nhân sự nghỉ việc

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - Mã CK: ABB) đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2023 với thu nhập lãi thuần của ABBank đạt 658,8 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ.

Theo thuyết minh, ngân hàng này cho biết chi phí trả lãi tiền gửi và tiền vay trong năm 2023 đều cao gấp đôi so với 2022. Trong quý cuối cùng của năm, ABBank đã là ngân hàng đưa lãi suất tiết kiệm về mức thấp nhất toàn ngành, dưới cả những ông lớn trong nhóm Big4.

Hoạt động dịch vụ mang về cho ABBank 271 tỷ đồng trong quý 4, tăng 43,4% so với cùng kỳ 2022. Hoạt động kinh doanh ngoại hối vẫn ghi nhận khoản lỗ 348,4 tỷ đồng trong khi so với mức lỗ 446,6 tỷ đồng vào năm ngoái.

Những hoạt động khác như chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư, thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần chiếm tỷ trọng nhỏ. Trong quý 4, lãi thuần từ hoạt động khác của ABBank tăng 421,8% so với cùng kỳ, lên 371,7 tỷ đồng.

Thu nhập đột biến từ hoạt động kinh doanh khác đã giúp tổng thu nhập hoạt động của ABBank tăng 18,7%. Chi phí hoạt động cũng tăng mạnh 6,1% so với cùng kỳ nhưng ngân hàng vẫn lãi thuần từ hoạt động kinh doanh 214,4 tỷ đồng, tăng 54,4% so với cùng kỳ.

Trong quý 4, chi phí dự phòng rủi ro tăng đến 76,1% so với cùng kỳ lên 438,6 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân chính khiến ABBank lỗ sau thuế 110 tỷ đồng. Cùng kỳ năm ngoái, ngân hàng cũng lỗ 40,3 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm, lợi nhuận trước thuế của ABBank đạt 584 tỷ đồng, giảm 66% so với 2022, mới thực hiện được 20,6% kế hoạch năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông giao (lợi nhuận trước thuế 2.826 tỷ đồng). Tính chung cả năm 2023, ABBank đã trích 1.489 tỷ đồng cho chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, gấp gần hai lần so với cùng kỳ năm trước.

Nợ xấu tăng nhanh

Dự phòng tăng mạnh cho chất lượng tín dụng của ABBank đã đi xuống rõ rệt. Tính đến cuối năm 2023, cho vay khách hàng ở mức 98.100 tỷ đồng, tăng 19,6% so với đầu năm trong khi số dư nợ xấu của ngân hàng đã tăng 20,8% so với đầu năm lên mức 2.857 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu tương ứng tăng từ 2,88% đầu năm lên mức 2,91%.

Trong cơ cấu, nợ nghi ngờ (nhóm 4) vọt mạnh nhất khi gấp 2,5 lần lên 1.089 tỷ đồng; nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) tăng 35% lên 732 tỷ đồng; nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) lại giảm 26% so với đầu năm về còn 1.035 tỷ đồng.

Tăng trưởng cho vay chủ yếu tập trung vào quý cuối cùng của năm bởi dư nợ cho vay có thời điểm giảm xuống 81.600 tỷ đồng vào cuối quý 3.

Thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của ABBank đạt gần 162.100 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ. Số dư tiền gửi khách hàng đạt hơn 100.000 tỷ vào cuối năm 2023, tăng 18,9% so với đầu năm, thuộc nhóm những ngân hàng có mức tăng trưởng cao trong ngành.

Vào cuối năm 2023, số nhân viên của ABBank là 4.428 người, giảm gần 300 nhân viên so với đầu năm. Chi phí trung bình cho mỗi nhân viên ABBank đã tăng từ 18,8 triệu đồng/tháng lên 22,7 triệu đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục