Ông Đỗ Quang Vinh cùng 5 người từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT Bảo hiểm BSH

Thành Trung

HĐQT Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội có 7 thành viên thì đã có 6 người xin từ nhiệm trong cùng 1 ngày. Theo đó, thành viên HĐQT duy nhất còn ở lại là ông Nguyễn Tất Thắng.

HĐQT Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH, Mã: BHI) ngày 16/4 thông báo đã nhận đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của 6 người. Lý do đưa ra trong các đơn từ nhiệm đều là do công việc cá nhân. Thời điểm xin từ nhiệm là kể từ ngày 15/4/2024.

Danh sách thành viên HĐQT BSH xin từ nhiệm.
Danh sách thành viên HĐQT BSH xin từ nhiệm.

Trong 6 người từ nhiệm có ông Đỗ Quang Vinh là Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội. Ông được bầu làm Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội thay ông Đỗ Quang Hiển từ ngày 20/5/2022.

Hiện tại, ông đảm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) kiêm Phó tổng giám đốc ngân hàng. Ông đồng thời còn là Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Quản lý quỹ BVIM, Giám đốc Đầu tư tài chính quốc tế Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T.

Trong ngày 16/4, HĐQT BSH cũng có báo cáo về danh sách ứng cử nhân sự bổ sung nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ được trình ĐHĐCĐ thường niên tới đây. Danh sách bao gồm ông Kim Kang Wook, ông Oh Ji Won và ông Đoàn Kiên được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT BSH. Bà Trần Bích Hợp được bầu vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát.

Vào đầu tháng 4, ông Đoàn Kiên đã được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc phụ trách - trực tiếp điều hành Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội.

ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Bảo hiểm BSH sẽ được tổ chức vào ngày 26/4 tại phòng họp tầng 8 số 86 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tin Cùng Chuyên Mục